درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک چیزی بالای سرشما آویزان است : خبرهای نا خوشایند

یک چیز ازبالا به کنار شما می افتد : ازخطرضررهای مالی رد می شوید .

بواسطه چیزی که از بالا به روی سرتان افتاده زخمی می شوید : یک مرگ ناگهانی

یک چیز ازبالا برسر دیگران می افتد : از دوستان حسود دوری کنید .

چیزی بالای سرشماست : ناکامیهای کوچک

بالای سر شما تابلو یا اشیاء تزئینی وجود دارند : ناکامی درعشق

تصاویر مقدس بالای سرشماست : زندگی شما توام با شادی خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید