درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن خواب رقص باله ببیند : دردسر و ناامیدی

یک زن جوان خواب رقص باله ببیند : او در عشق وفادار نخواهد بود .

یک مرد خواب رقص باله ببیند : شکست در کارها

یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند : او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

باله ای که در یک سن بزرگ بوسیله رقاصانی حرفه ای انجام می شود : سلامتی شما بخطرمی افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید