درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

به دیگران بدگمان هستید : هماهنگی دربین دوستان

دیگران به شما بد گمان هستند : شدیدا بیمار خواهید شد .

بین زن وشوهر بد گمانی وجود دارد : زندگی شما طولانی و خوش خواهد بود .

به اعضاء دیگر فامیل بدگمان هستید : یک تغییر مهم و خوشایند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید