درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد .

کف اطاقها را برق می اندازید : خودخواهی

درهای خانه را برق می اندازید : تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شد .

اثاثیه منزل را برق می اندازید : اوقات سخت در پیش دارید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید