لیلا برایت می‌گوید :

دیدن بودا در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی واهمه‌ی دارید . اگر در خواب ببینید که با یک بودایی گفت‌وگو می‌کنید ، یعنی باید منتظر پیشامدهای ناگهانی باشید . اگر در خواب دعا کردن یک بودایی را ببینید ، یعنی قصد گفتن موضوعی را دارید اما از بیان کردن آن می‌ترسید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید