درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره

در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .

دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .

در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .

بچه ها بوق می زنند : شادی

سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید