درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در یک مسابقه بوکس شرکت می کنید : یک خبر شما را بسیار متعجب خواهد کرد .

شما مسابقه بوکس ترتیب می دهید : دوستانتان را از دست می دهید .

در شرط بندی روی یک مسابقه بوکس برنده میشوید : هماهنگی در بین دوستان

در شرط بندی روی یک مسابقه بوکس بازنده میشوید : شما یک دوست وفادار دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید