آنلی بیتون می‌گوید :

اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد ، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید . اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند ، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید