اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که به رتبه‌های بالای تحصیل رسیده‌اید ، بیانگر آن است که با افرادی مقتدر همنشین می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید برای نتیجه‌ی درسی خود نگران و مضطرب هستید ، به این معنا است که بخت و اقبال به شما روی می‌آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید