آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالا به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد ، یعنی احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند . کشتن تمساح در خواب ، نشانه‌ی آن است که دشمنان را شکست می‌دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید