لوک اویتنهاو می گوید :

خوابیدن : تنبلی

خوابیدن در منزل دیگری : حسادت

در طبیعت : سفر خوابیدن

خوابیدن در یک آلاچیق : ماجرا جویی

خوابیدن در یک هتل : خواسته های بر آورده شده

خوابیدن دریک واگن : روابط تجاری مساعد

آیا این مطلب مفید بود؟ 14
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید