آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

2ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 112
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید