لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب نوجوانی را ببینید ، به این معنا است که کارهای سختی را انجام می‌دهید . اگر خواب ببینید که به نوجوانی چیزهایی را یاد می‌دهید ، به این معنا است که دلبسته‌ی جنس مخالف می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید