آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود .

اگر در خواب نگهبانی ببینید ، علامت آن است که از زندگی خود راضی هستید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که نگهبان هستید ، علامت آن است که درگیر مشکلات خواهید شد . اگر خواب ببینید که با نگهبانی معاشرت دارید ، نشانه‌ی درگیری و نزاع بین اعضای خانواده است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید