آنلی بیتون می‌گوید :

پاک نویس نوشته‌ای در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‌ی مطلوبی به دست نمی‌آورید . اگر دختری در خواب مشغول پاک نویس نامه‌ای باشد ، یعنی بر سر موضوعی با نامزدش دچار اختلاف می‌شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید