آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب خود را با لباس‌هایی پاره و پا برهنه سرگردان دیدید ، به این معنا است که برای رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدی نشوید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روی سبزه‌زاری قدم می‌زنید ، به این معنا است که اوقات خوشی پیش رو دارید . اگر در خواب پا برهنه بر روی صخره‌ها راه می‌روید ، به این معنا است که دچار گرفتاری و مشکلات خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید