آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می شوید که به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید ، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید