لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پرونده در خواب ، به این معنا است که درگیر اختلاف شده و دچار آشفتگی روحی می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب ، علامت آن است که بر سر مسایلی با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید کرد ، و علامت ناآرامی و بی قراری شما در آینده نیز هست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید