لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب پشت سر یک زن باشید ، یعنی اخبار مهمی به گوشتان می‌رسد . اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید ، به این معنا است که دچار گرفتاری می‌شوید . اگر پشت سر یک بچه باشید ، بیانگر آن است که از گزند دشمنان در امان می‌مانید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید