آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‌اید ، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد . اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‌اند ، به معنی آن است که رابطه‌ی نزدیک‌تری با دوستانتان برقرار خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید