این مرد خیانت همسرش را با چشم خود دید  

قطعاً دیدن  صحنه هم خوابگی همسر با مرد غریبه ، صحنه جان کاهی است .  مرد جوانی که صحنه دردناک هم خوابگی همسرش را با یک مرد غریبه دید ،در اتاق بست را بست ، در اتاق را بست  تا با پلیس تماس بگیرد ، اما او توسط هم دستان مرد متجاوز به قتل رسید.  
مرد وقتی به خانه رسید، مردی را با همسرش در وضعیت بد در اتاق دید. او در را به روی آن دو بست تا پلیس را خبر کند غافل  از اینکه دوستان مرد کثیف جان او را خواهند گرفت.

خیانت زناشویی

هم خوابگی همسر با مرد غریبه پشت درهای بسته

در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند. وی گفت: با توجه به مدرک های موجود در پرونده نورالله 25ساله متهم است وقتی نیمه شب بیستم مرداد ماه سال 91 به خانه مرد 37 ساله ای به نام طالب در بخش رودبار قصران رفته تا دوست صمیمی اش به نام برهان را که در خانه این مرد گرفتار شده بود نجات دهد، مرد صاحب خانه را با ضربه چاقو به پهلویش کشت.

 

اکنون با توجه به مدرک های موجود در پرونده و همچنین نظر رییس قوه قضاییه از طرف فرزندان خردسال قربانی برای نورالله اشد مجازات خواست.
سپس نورالله در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل عمدی شد، وی گفت: در خانه خواب بودم که پیامکی از برهان به دستم رسید که در آن نوشته شده بود در خانه طالب گروگان گرفته شده است.

من نگران او شدم با دوست دیگرم به نام آصف تماس گرفتم .ما مقابل خانه طالب رفتم. تعداد زیادی از همسایه ها انجا جمع شده بودند. من و آصف با طالب درگیر شدیم اما من اصلا چاقویی همراه نداشتم. باور کنید قبلا تحت فشار روانی به قتل اعتراف کرده بودم. در آن درگیری شاید آصف یا یکی از همسایه ها طالب را با چاقو زده باشد.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید من از رابطه پنهانی پنهانی برهان و همسر طالب بی اطلاع بودم و در اداره اگاهی متوجه این ماجرا شدم. اگر می دانستم وقتی طالب به خانه اش برگشته برهان و همسرش را در اتاق خواب باهم دیده و در اتاق را روی آنان قفل کرده است تا از پلیس کمک بگیرد هرگز برای کمک به برهان به آنجا نمی رفتم.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید