اخبار داغ تر از جنگ

صفحه ویکی دختر شهید حاج قاسم سلیمانی و دختر ترامپ که کمتر از ۲۱ ساعت برای تخریب شهید و تصویرسازی ضدوطن در ذهن مخاطبین ساخته شده و در حال انتشار توسط کاربران ناشناسی است. دست اندرکاران انتشار این اخبار با تغییر ملیت این دو نفر از ایرانی به آمریکایی و از آمریکایی به ایرانی که هنوز دلیل و انگیزه ی آن مشخص نیست تلاش می شود که با بهم ریختن ذهنیت مخاطبین آشوب هایی سطحی ایجاد کنند.

ویکی دختر ترامپ

ویکی دختر ترامپ

دختر سردار سلیمانی

ویکی دختر شهید سردار قاسم سلیمانی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید