حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود که در این سفر با عبدالله عبدالله و اردوغان دیدار و گفتگو کرد حسن روحانی در این نشست سخنرانی کرد که در هنگام سخنرانی یک دستگاه شیشه ای به نام دستگاه اتوکیو روبروی حسن روحانی قرار داشت که این دستگاه سیستمی می باشد که در مقابل گوینده  قرار می گیرد و متن گوینده بر روی این دستگاه به نمایش در می آید بدون آنکه مخاطبان این متن را ببینند.

دستگاه اتوکیو

دستگاه شیشه ای تله پرومپتر

 

دستگاه اتوکیو در سخنرانی سازمان ملل

تله پرومپتر یا اتوکیو سیستمی است که معمولا در برابر یک گوینده یا مجری قرار می گیرد و متنی که وی باید بخواند یا ارائه کند در آن به نمایش در می آید، بدون اینکه آن متن توسط تماشاگران یا مخاطبان دیده شود.

دستگاه اتوکیو

دستگاه شیشه ای مقابل روحانی

 

این دستگاه شیشه ای شب گذشته روبه روی حسن روحانی هنگام سخنرانی هم دیده می شد.نمونه متن نمایش داده شده را در یک سخنرانی اوباما ببینید.

دستگاه اتوکیو در مقابل روحانی در هنگام سخنرانی

دستگاه اتوکیو

اوباما

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید