قد نوزادان با توجه به عوامل مختلفی یک سیر رشدی را طی خواهد کرد و نباید والدین قد نوزاد خود را با نوزادان دیگر مقایسه کنند زیرا هر کودکی شرایط رشدی خاص خود را دارد. تانما در این مطلب ضمن بیان عوامل مؤثر بر رشد قدی نوزاد، رنج قدی نوزاد از زمان تولد تا دو سالگی را مطرح کرده است؛

استاندارد افزایش قد نوزاد

قد نوزادان سالم به موقع دنیا آمده حدود (50) سانتی متر است. نوزاد به مرور تا یک سالگی (25) سانتی متر افزایش قد خواهد داشت .برای مقایسه قد کودک خود با استانداردهای سلامت می توانید از فرمول زیر کمک بگیرید:
77+(6×سال)=اندازه طبیعی کودک (2 تا12) سال

عوامل مؤثر بر رشد قدی نوزاد

ژنتیک

میزان قد والدین و دیگر اعضای خانواده از عوامل تاثیر گذار در میزان قد کودکان است.

جنسیت

پسرها قد بلندتری نسبت به دخترها دارند.

تغذیه

تغذیه ی مناسب برای مادر در طول دوران باراری و کودک پس از تولد میتواند ویتامین ها، مواد معدنی و پروتیین مناسب برای داشتن استخوانهای سالم و رشد مطلوب را فراهم کند.

الگوی خواب

تحقیقات نشان داده است که نوزادان بعد و یا در حین خوابیدن رشد میکنند.

فعالیت بدنی

فعالیت بدنی و حرکت بدن به ساخت عضلات و استخوان های قوی کمک میکند.

سلامت کلی بدن

بیماری های مزمن و سایر بیماری ها در طول دوران کودکی میتواند برروی رشد نوزاد اثر گذار باشد.

جدول رشد قدی نوزادان

عوامل مؤثر بر رشد قدی نوزاد

رشد قدی نوزادان

رنج قد نوزاد در زمان تولد

دختران

قد آن ها در حدود ۴۸ تا ۵۰ سانتی متر و ۲ میلی متر است.

پسران

قد آنها در حدود ۴۸ سانتی متر و نیم تا ۵۱ سانتی متر است.

رنج قد نوزاد در 2 ماهگی

دختران

قد آن ها حدود ۵۳٫۲ تا ۶۰٫۹ سانتی متر است.

پسران

قد ان ها حدود ۵۴٫۷ تا ۶۲٫۲ سانتی متر است.

رنج قد نوزاد در 4 ماهگی

دختران

قد ان ها حدود ۵۸٫۰ تا ۶۶٫۲ سانتی متر است.

پسران

قد آن ها حدود 60 تا ۶۷٫۸ ساتی متر است

رنج قد نوزاد در 6 ماهگی

دختران

قد تقریبی آنها نیز در حدود ۶۴ سانتی متر و ۲۶ میلی متر تا ۶۷ سانتی متر و ۳۱ میلی متر است.

پسران

قد آنها در حدود ۶۶ سانتی متر و ۲۹ میلی متر تا ۶۹ سانتی متر و ۸ میلی متر است.

رنج قد نوزاد در 9 ماهگی

دختران

قد آنها نیز در حدود ۶۸ سانتی متر و ۵۸ میلی متر تا ۷۱ سانتی متر و ۸۲ میلی متر است.

پسران

قد آنها نیز در حدود ۷۰ سانتی متر و ۳۵ میلی متر تا ۷۳ سانتی متر و ۴۰ میلی متر است.

رنج قد نوزاد در یک سالگی

دختران

قد آنها در حدود ۷۲ سانتی متر و ۳۹ میلی متر تا ۷۵ سانتی متر و ۶۹ میلی متر است.

پسران

قد آنها در حدود ۷۴ سانتی متر و ۱۶ میلی متر تا ۷۷ سانتی متر و ۴۷ میلی متر است.

رنج قدی نوزادان

رشد قدی نوزادان

رنج قد نوزاد در 15 ماهگی

دختران

قد آنها در حدود ۷۵ سانتی متر و ۹ میلی متر تا ۷۹ سانتی متر و ۲ میلی متر است.

پسران

آن ها قدی در حدود ۷۷ سانتی متر و نیم تا ۸۰ سانتی متر و ۸ میلی متر دارند.

رنج قد نوزاد در 18 ماهگی

دختران

آن ها در حدود ۷۸ سانتی متر و ۷ میلی متر تا ۸۲ سانتی متر و ۶ میلی متر قد خواهد داشت.

پسران

حدود ۸۰ سانتی متر و نیم تا ۸۴ سانتی متر و یک میلی متر قد دارند.

رنج قد نوزاد در 21 ماهگی

دختران

آن ها قدی در حدود ۸۱ سانتی متر و نیم تا ۸۵ سانتی متر و ۹ میلی متر خواهند داشت.

پسران

آن ها قدی در حدود ۸۳ سانتی متر و یک میلی متر تا ۸۷ سانتی متر و یک میلی متر خواهند داشت.

رنج قد نوزاد در 2 سالگی

دختران

قد او در حدود ۸۴ سانتی متر و ۳ میلی متر تا ۸۸ سانتی متر و ۶ میلی متر است.

پسران

قد آنها نیز در حدود ۸۵ سانتی متر و ۹ میلی متر تا ۸۹ سانتی متر و ۹ میلی متر است.

جدول رشد قدی نوزاد

جدول رشد قدی دختران

رشد قدی نوزادان

جدول رشد قدی نوزادان دختر

جدول رشد قدی پسران

جدول رشد قدی دختران

جدول رشد قدی پسران

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید