روایت داریوش ارجمند از سردار سلیمانی

داریوش ارجمند در برنامه فرمانده رادیو تهران گفت: صحبت کردن درباره "حاج قاسم" برایم خیلی سخت است و راه گلویم از تأثر و تألم بسته شده است. احساس می کنم پشتم شکسته اما نباید غصه خورد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی به تشییع های باشکوه و سیل خروشان جمعیت نگاه می کنم جوانانی به چشم می آیند که همه شان می گویند "من قاسم سلیمانی ام". این را بدانید که اسلام با رفتن مالک اشتر در زمان خود حضرت علی متوقف نماند و نمی ماند. نمی دانم واقعاً از این مرد چه بگویم، رفت به خیل دوستان و همرزمانش همچون شهید کاظمی پیوست.

ارجمند تأکید کرد: سردار سلیمانی به اعتقاد من یک سپاه، لشکر و ارتش بود. من منتظر آن ضربت سپاه قدس و سپاه و ارتشم؛ آن شادی که باید بکنیم به روزی برمی گردد که انتقام این مرد بزرگ را می گیرند.

وی در خصوص شباهت شهادت مالک اشتر و شهادت "حاج قاسم" گفت: شهادت قاسم سلیمانی به مانند لحظه شهادت مالک اشتر است که فرمان حضرت علی(ع) در دستانش بود و دستش به زمین نیفتاد، سردار سلیمانی هم همین طور است. سردار سلیمانی به خاک نیفتاده؛ او یک روح و جان بود و از دست نرفته است.

سردار قاسم سلیمانی

سردار قاسم سلیمانی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید