روسیه کشوری است که دارای جاذبه های فراوانی می باشد پایتخت این کشور مسکو می باشد که یکی از زیباترین شهرهای روسیه است به تازگی در یکی از شهرهای روسیه یک کامیون در حال عبور از پلی بود که ناگهان ریزش پل اتفاق افتاد و بر روی قطار در حال عبور فرو ریخت خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.

ریزش پل بر روی قطار در روسیه

در یکی از شهرهای روسیه زمانی که یک کامیون در حال عبور از پلی در این شهر بود، ناگهان این پل بر روی قطار درحال عبور فرو ریخت. خوشبختانه این حادثه خسارت جان نداشت.

تصاویری از ریزش پل بر روی قطار

ریزش پل

پل

ریزش پل

ریزش یک پل در روسیه

ریزش پل

روسیه

ریزش پل

ریزش یک پل در یکی از شهرهای روسیه

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید