خاص و متفاوت از زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان گزینه ای مناسب برای خاص بازان و تنوع طلبان است . کمتر کسی وجود دارد که در جعبه جواهراتش زیور آلات با طرح پرنده داشته باشد در واقع به جرأت می توان گفت که طراحی زیور آلات با الهام از پرندگان ایده ای ناب از طراحان مد لباس برای ارضای روحیه متفاوت پسند برخی از خاص بازها بوده است .

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

زیور آلات به شکل پرندگان

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید