وی در کانال اختصاصی اش نوشته است:
نکته ای که برای اولین بارمن برای  رسوایی دروغگویان مدعی اصولگرایی امروز باانتشاراین عکس افشامی کنم اینکه اساسا این استخر کوچک درگوشه ای از کاخ سعدآباد که هاشمی هفته ای دوبار به آن مراجعه داشته اساسا درزمان طاغوت وجود خارجی نداشته چه برسدبه اینکه استخراختصاصی فرح باشد!

استخر فرح

ساخت استخر فرح

 

اما ماجرای این محوطه تبدیل به استخر شده  هم شنیدنی است که من از قول دکترغلامرضاجوادی که اجراکننده این طرح بوده نقل می کنم.

ساخت استخر فرح

ایشان درهمان روزهای درگذشت هاشمی به من می گفت  آقای هاشمی  از استخری که در ریاست جمهوری  بود استفاده می کرد بعد از اینکه احمدی نژاد رییس جمهور شد عملا دسترسی آقای هاشمی به آنجا مشکل شد و ما این محوطه کوچک را در سعدآبادآماده کردیم .

وی افزوده است:

اینقدرجاعلان این خبردروغ کوتاه عقلندکه باساخت این خبردروغ و پخش آن فکرمی کنند استخر فرح از استخر شاه جدابوده ! و لابد فرح اینقدر زورش به شاه نمی رسیده که بتواند در استخر او شنا کند ولذا درگوشه ای ازکاخ سعدآباد دستورداده برایش استخراختصاصی بسازند!

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید