سانسور عجیب و دیده عجیب تر

طی بررسی های وزارت ارشاد به روی لباس نسرین مقانلو در سریال دل عوامل سانسورچی تشخیص دادند که رنگ لباس تحریک کننده و ممیزی است. پس به دنبال این تشخیص آن ها لباس نسرین مقانلو را توقیف کردند. ماجرای تغییر لباس نسرین مقانلو در سریال دل باعث شد تا عوامل فیلم بجای آن که شاهد توقیف فیلم باشند به تغییر لباس رضایت دهند.

منوچهر هادی کارگردان سریال دل در اینستاگرام خود از این موضوع این گونه سخن گفت: « توسط وزارت ارشاد مجبور شدیم بخش رنگی لباس رو به رنگ آبی در بیاوریم این پروسه نزدیک به دو ماه کار برد و در بخش هایی از صحنه های فیلم گردن بند خانوم مقانلو هم به رنگ آبی در آمده بود که بهتر از این نمیشد.ممنون از توجه شما,فردا صبح قسمت چهارم توزیع می شود.»

ماجرای تغییر لباس نسرین مقانلو در سریال دل

نسرین مقانلو بعد از تغییر لباس

ماجرای تغییر لباس نسرین مقانلو در سریال دل

نسرین مقانلو قبل از تغییر لباس

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید