در سراسر جهان سرطان ریه یکی از مرگ‌بارترین بیماری ‌ها‌ست. به علاوه ۸۰ درصد مرگ‌ها ناشی از سیگار کشیدن هستند. از این رو شیوه ها‌ی پیشگیرانه در کنار کنترل مصرف دخانیات در این زمینه ضروری است.

محققان دانشگاه ژنو سوئیس در تحقیقات اخیر خود توانستند با استفاده از رزوراترول از سرطان ریه ناشی از سیگار که در موش‌ها ایجاد کرده بودند، پیشگیری کنند.

انگور به پیشگیری از سرطان ریه کمک می کند

موریل کیوندت، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: مشاهده کردیم در موش ها‌ی درمان شده حجم تومور تا ۴۵ درصد کاهش یافت. آنها‌در مقایسه با موش ها‌ی درمان نشده تعداد تومور‌های کمتر و با اندازه کوچک‌تری داشتند.

انگور

مصرف انگور پیشگیری از سرطان ریه

تیم تحقیق به مدت ۲۶ هفته روی چهار گروه از موش‌ها آزمایش‌ها‌یشان را انجام دادند. گروه اول به عنوان گروه کنترل، نه ماده سرطان‌زا دریافت کردند و نه تحت درمان با رزوراترول قرار گرفتند؛ گروه دوم تنها ماده سرطان‌زا دریافت کرده بود؛ گروه سوم هم ماده سرطان‌زا دریافت کرده و هم تحت درمان بود؛ و گروه چهارم فقط تحت درمان قرار گرفته بود.

در مقایسه با دو گروهی که در معرض ماده سرطان‌زا قرار نگرفته بودند، ۶۳ درصد از موش ها‌ی درمان شده مبتلا به سرطان نشدند.

کیوندت در ادامه افزود: رزوراترول می‌تواند نقش پیشگیرانه در مقابله با سرطان ریه داشته باشد.

محققان اذعان کردند که این فرمولاسیون می‌تواند برای انسان هم کاربرد داشته باشد و نیاز به انجام آزمایش‌های بیشتری در این زمینه است.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید