چیدن سفره هفت سین یکی از عادت های دیرینه در میان ایرانیان است که البته از زیبایی های عید نوروز نیز به شمار می رود. نوروز جشنی کهن از ایران باستان بوده که به پاس آمدن بهار برگزار می شود و اولین روز سال خورشیدی ایرانی که همان اول فروردین ماه است، آغاز جشن نوروزی و سال نوی ایرانیست که از دوران ایران باستان نیز به همین صورت بوده است.مدت زمان بسیاریست که مردم مناطق مختلف در ایران رسوم سنتی نوروز را اجرا کرده و به وسیله آن ها جشن می گیرند و البته از جمله مهم ترین رسوم این مراسم می توان به فلسفه هفت سین اشاره کرد.  

هفت سین

هفت سین

سفره هفت سین را ایرانیان به هنگام نوروز می آرایند و زمان تحویل سال، گرد آن جمع شده و در بیشتر خانواده ها، این سفره تا سیزدهم فروردین ماه به عنوان زینتی برای خانه ی خانواده های ایرانی خواهد بود. این سفره به عنوان نشانه های اصلی نوروز بوده که توسط بانوان ایرانی در طول سالیان دراز، شاهد آن بوده ایم و هر کدام از اجزای سفره هفت سین نماد موضوعیست. هفت سین به نماد مفاهیمی به مانند نوزایی، باروری، روشنایی، فراوانی، ثروت و ... اشاره می کند. این سفره به هیچ عنوان سفره ای خالی و پوچ و بی معنی نیست بلکه به عنوان نشانه از ای آغاز سال است که روز و سال در آن نو می گردد و ما نیز نفس خویش راتهذیب کنیم و بر آن تزکیه ارج نهیم تا خداوندی که هفت آسمان را آفریده و هفت دریا را زیر آن نشانده ، بدین وسیله هفت نماد را فرا روی ما قرار داده و به ما نشان می دهد که به کدامین وجه زندگی خود را بگذرانیم.

چیدمان سفره هفت سین

چیدمان سفره هفت سین

سین های سفره هفت سین

اولین سینی که در سفره هفت سین وجود دارد سنجد است که نماد سنجیده عمل کردن بوده و کسانی که سنجد را بر سر سفره می گذارند تا هرکس با خودش عهد ببندد که هر کاری را سنجیده انجام دهد. به طور کلی سنجد نماد گرایش به عقل، احترام به تفکر و ترویج و خردمندی است. سیب دومین سینی است که بر سر سفره قرار می گیرد و نماد سلامتی و عشق می باشد. سومین سین سفره هفت سین را می توان سبزه نامید که نشانه خرمی، شادابی و خوش اخلاقی است. رنگ سبز با خود شادابی، نیکویی و سر زندگی به همراه دارد و رنگ سبز ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش می دهد. سمنو سین بعدی است که بر سر سفره هفت سین قرار می گیرد و مظهر صبر و مقاومت و عضو عدالت و قدرت است.

تزئین سفره هفت سین

تزئین سفره هفت سین

سین بعدی به سیر می رسد که نشانه رعایت حدود و مرز هاست. سفره هفت سین در واقع نشان دهنده ی این است که پای خود را از گلیم خویش بیرون ننهیم و سیر نشان دهنده ی مناعت طبع است. سیر به انسان می فهماند که همواره با قناعت به جهان بنگرد. سیر را بر سفره هفت سین می گذاریم تا انسانی عاقل، شاداب، قوی و قانع بوده و سیر چشمی را یاد بگیریم. سرکه نماد پذیرش ناملایمات و نماد رضا و تسلیم است.

تزئین سفره ی هفت سین

تزئین سفره ی هفت سین

زندگی می تواند سختی ها و زحمت های بسیاری داشته باشد و هیچ گونه انسانی نمی تواند بدون دغدغه زندگی کند و برای هر بخش از زندگی غم ها و مشقت هایی وجود دارد و حکمتی در کار ها نهفته است و سرکه گویای تسلیم در برابر حکمت خدای بزرگ و حکیم است. آخرین سین سفره هفت سین سماق است.سماق نشان دهنده ی صبر و بردباری وتحمل دیگران بوده و صبر به انسان ها یاد آوری می کند که درگذر زندگی، باید از خستگی ها را تحمل کرد تا به کامیابی دست یافت و بدون صبر، دستیابی به موفقیت امکان پذیر نیست.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید