یک دریاچه در شمال غربی صحرای دث ولی یا دره مرگ نزدیک صحرای نوادا قرار دارد که در این مکان سنگ ها بدون دخالت انسانی حرکت می کنند. این سنگ ها به مرور زمان مسافت زیادی را طی می کنند این سنگ ها در یک یا دو سال یکبار حرکت می کنند سنگ هایی که سطح صاف ندارند بعد از حرکت ردی شیاردار ایجاد می کنند.

سنگهای متحرک

حرکت سنگ‌های روان

سنگ‌های متحرک

سنگ‌های متحرک، یا سنگ‌های روان (Sailing stones) به یک پدیده زمین شناسی اشاره دارد که در بستر دریاچه خشک ریسترک پلایا به وقوع می‌پیوندد. این دریاچه در شمال غربی صحرایی معروف به دث ولی یا دره مرگ، نزدیک صحرای نوادا قرار دارد.

سنگهای متحرک

حرکت سنگ‌ها

در این رخداد عجیب، سنگ‌ها، بدون دخالت عامل انسانی و حیوانی ، مسافت گاه طولانی را به مرور زمان بر روی زمین طی کرده و ردهایی از خود به جای می‌گذارند. سنگ‌های این منطقه هر یک یا دو سال یکبار شروع به حرکت می‌کنند و طی سه تا چهار سال، ردهایی نسبتاً طولانی از خود به جای می‌گذارند که گاه به ده ها متر می‌رسند.

ردهای باقیمانده از سنگ‌های متحرک

سنگ‌هایی که دارای کف ناصاف هستند، ردی مستقیم و شیار دار ایجاد می‌کنند و سنگ‌هایی که دارای سطحی صاف می‌باشند، در مسیرهای گوناگون حرکت کرده و ردهایی ناراست از خود باقی می‌گذارند.

مشاهدات حکایت از آمیختن چند رویداد نادر دارد. ابتدا باید به مقداری آب در بستر دریاچه وجود داشته باشند که سنگ‌ها به زیر آب فرو نروند. در کنار این عامل باید دمای شبانه آنقدر پایین بیاید که ورقه‌هایی یخی شناور تولید شود که ضخامت‌شان در عین استقامت اجازه حرکت آزادانه را بدهد (حدود ۵ میلی‌متر).

سنگهای متحرک

سنگ‌های روان

روز بعد آفتاب باید یخ‌ها را به گونه‌ای ذوب کند که صفحات بزرگ یخی ساخته شود. در چنین شرایطی حتی یک باد با سرعت ۳ تا ۵ متر بر ثانیه نیز می‌تواند سنگ‌هایی را که وزن برخی از آن‌ها بالغ بر ۳۲۰ کیلوگرم است را در طول مسیرشان با سرعت ناچیز ۲ تا ۶ متر بر دقیقه روی گل نرم جابه‌جا کند و رد آن‌ها را روی گل و لای بستر دریاچه برجای بگذارد.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید