«رپی پامونکا»، پسر بچه دو ساله اندونزیایی روزانه ۴۰ سیگار می کشد، در حالی که پدر و مادرش دلشان نمی آید او را ترک دهند! ظاهرا این بچه سیگار کشیدن را با برداشتن سیگارهای رها شده اطراف مغازه مادرش شروع کرده و خیلی زود معتاد شده است.

سیگاری بودن پسر بچه

سیگاری بودن پسر بچه اندونزیایی

 

سیگاری بودن پسر بچه

رپی، در شهر خودشان معروف شده و عابران پیاده با دیدن او معذب می شوند و بعضی هم با دادن سیگار و تماشای سیگار کشیدنش او را مسخره می کنند و از او فیلم می گیرند. در حالی که گروه های حامی حقوق کودکان در تلاش اند تا این کودک خردسال را از این وضعیت نجات دهند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید