به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه نوشت: مایکل شوماخر افسانه ای در دسامبر ۲۰۱۳ پس از صدمات شدید مغزی که در جریان اسکی برای وی پیش آمد مدت ها از پیست های اتوموبیل رانی مهجور افتاده؛ این در حالی است که فرزند ۱۹ ساله وی در دور آخر مسابقات فصل ۲۰۱۸ در پیست هوکنهایم آلمان پس از «روبرت شوارتزمن» هم تیمی خود در تیم «پرما» در مکان دوم جای گرفت اما پیش از اتمام دور آخر، شوماخر عنوان قهرمانی فرمول ۳ را برای خود تثبیت کرده بود.

قهرمانی پسر مایکل شوماخر

شوماخر

مایکل شوماخر و پسرش

روزنامه گزتا دلو اسپورت ایتالیا در گزارشی شوماخر جوان را «وارث سلسله شوماخر»ها نامید؛ کسی که ۱۴ سال پس از آخرین عنوان قهرمانی فرمول یک و ۲۸ سال پس از تاجگذاری پدرش در رقابت های قهرمانی فرمول ۳ آلمان، نام شوماخر افسانه ای را زنده نگه داشته است.

گزتا دلو اسپورت یادآور می شود که شوماخر پدر در زمان کسب این افتخار ۲ سال از شوماخر پسر بزرگ تر بوده است.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید