به گزارش مهر، در این نامه آمده است: «احتراما موارد تخلف در جذب فائزه هاشمی بهرمانی به عنوان هیات علمی در واحد پردیس را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

اسناد جذب فائزه هاشمی به عنوان هیات علمی

۱- هیچ مدرکی مبنی بر انجام مصاحبه عمومی در پرونده مشارالیها موجود نیست.

۲- موضوع جذب ایشان در شورای جذب طرح نشده است و در این خصوص مستندات در پرونده وجود ندارد.

۳- نتیجه ارزشیابی از ۱۶۵ برابر ۸۲:۰۳ یعنی زیر ۵۰ درصد است و در پرونده مدرکی دال بر قبولی در مصاحبه علمی موجود نیست.

فائزه هاشمی

مدارک فائزه هاشمی

 

۴- شرکت در فراخوان ۹۲۱ خالی از اشکال نیست زیرا حداکثر سن قاعدتا در فراخوان باید ۴۰ سال باشد در صورتی که مشارالیها متولد ۱۳۴۱/۱۰/۱۷ است و در زمان ثبت نام در فراخوان ۵۱ ساله بوده است(در گزینه بند ۱ فراخوان ۹۲۱ اعلام شده است «شرایط سنی را دارد».

واکاوی پرونده علمی فائزه هاشمی دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی که در دوره تصدی پدرش در هیات موسس و امنا به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در آمده است و در این دوره علی رغم قراردادی بودن رئیس گروه شده و حتی در مقطعی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس شده است حاوی تخلفات محرزی است که باعث اخراج وی از دانشگاه آزاد اسلامی شده است.

تخلف در جذب فائزه هاشمی

اول اینکه هیچ مدرکی مبنی بر مصاحبه عمومی در پرونده وی وجود نداشته در حالی که یکی از الزامات پذیرش افراد به عنوان هیات علمی دانشگاه دولتی و غیر دولتی مصاحبه عمومی است که البته ممکن است به خاطر انتساب وی به مرحوم هاشمی رفسنجانی مسئولین وقت دانشگاه در آن دوره از انجام این مصاحبه پرهیز کرده اند. این در حالی است که موضوعاتی نظیر حبس، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، حمایت از روند بدحجابی و امثال مسیح علی نژاد و ... در سوابق فائزه هاشمی غیر قابل انکار است.

فائزه هاشمی

مستندات فائزه هاشمی

 

دوم اینکه اساسا موضوع جذب فائزه هاشمی در شورای جذب مطرح نشده و مسئولین وقت واحد سرخود اقدام به جذب نامبرده با سفارش های رسمی و غیر رسمی می کنند.

سوم اینکه نتیجه ارزشیابی فائزه هاشمی بهرمانی از ۱۶۵ برابر ۸۲/۰۳ یعنی زیر ۵۰ درصد است و در پرونده وی مدرکی دال بر قبولی در مصاحبه علمی موجود نیست. این ارزشیابی مشتمل بر شاخص هایی نظیر چاپ مقالات در مجله های معتبر علمی، چاپ و تالیف کتاب، شرکت در پروژه های پژوهشی و ... است که متاسفانه فائزه هاشمی نتوانسته نمره لازم را کسب کرده ولی با این حال در یک تخلف آشکار علمی و قانونی در زمان تصدی پدر مرحومش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس جذب شده است.نکته دیگر اینکه شرکت فائزه هاشمی در فراخوان۹۲۱ جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز خالی از اشکال نبوده زیرا حداکثر سن در فراخوان باید ۴۰ سال باشد در حالی که وی متولد سال ۱۳۴۱ است و در زمان ثبت نام در فراخوان ۵۱ ساله بوده است. در حالی که در پرونده ایشان در همان فراخوان، اعلام شده شرایط سنی را دارد.

فائزه هاشمی

سوابق فائزه هاشمی

 

با این تخلف محرز به نظر می رسد مسئولان کنونی دانشگاه آزاد اسلامی باید هر چه سریع تر نسبت به استیفای حقوق از دست رفته دانشگاه و دانشجویان چه به لحاظ مادی و چه معنوی اقدام کنند و اخراج فائزه هاشمی کمترین کاری است که می توانسته صورت بگیرد.

گفتنی است روز گذشته نیز خبری مبنی بر پشت پرده مدرک فاطمه هاشمی دختر دیگر مرحوم هاشمی رفسنجانی منتشر شد که حکایت از تقلب و غیر معتبر بودن مدرک وی داشت که منجر به اخراج وی از دانشگاه آزاد اسلامی شد.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید