مستند خیلی محرمانه به افشای فساد اخلاقی و جنسی برخی از نمایندگان مجلس می پردازد در بخشی از این مستند به تجاوز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس بوده است به یک دختر ۲۷ ساله می پردازد. این دختر ۲۷ ساله در آذرماه سال ۸۹ ادعا کرده است که این نماینده مجلس با تهدید به دفعات او را مورد تجاوز قرار داده است . دلیل رد شدن صلاحیت این نماینده در دوره های قبلی مجلس نیز همین پرونده بوده است.

فساد اخلاقی نماینده مجلس شورای اسلامی

دلیل بازماندن یکی از نماینده های دوره های قبلی مجلس در رسیدن به صحن بهارستان یک پرونده تجاوز بوده است.

مستند خیلی محرمانه که به افشای فساد اخلاقی و جنسی برخی از نمایندگان مجلس می پردازد به کارگردانی محمد نگینی پور، در روز سه شنبه ۱۰ صبح، در خبرگزاری فارس به نمایش گذاشته خواهد شد.

در بخشی از این مستند به فساد اخلاقی و تجاوز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس بوده است اشاره می شود.

فساد اخلاقی نماینده مجلس شورای اسلامی در یک پرونده تجاوز

 

ادعای دختر ۲۷ ساله درمورد تجاوز یک نماینده مجلس به او

دختر ۲۷ ساله ای در آذرماه سال ۸۹ ادعا می کند که این نماینده مجلس با فساد اخلاقی و با ارعابی و تهدید به دفعات متعدد وی را مورد تجاوز قرار داده و از موقعیت خودش سواستفاده کرده است.

این نماینده سابق مجلس در آخرین دوره صلاحیتش تایید نشد و از ورود دوباره به صحن بهارستان بازماند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید