لبخند زدن باعث می شود دیگران به شما اعتماد پیدا کنند.

با لبخند خود می توانید دیگران را ناخودآگاه جذب خودتان کنید.

بله درست است، منظور من آن لبخند حیله گرانه ای نیست که آن را دیده اید، همان لبخند فریب کارانه ای که هیچکس نمی تواند به آن اعتماد کند نه. اما کسی که از صمیم قلبش لبخند می زد، لبخندش واقعی است و به آدم های شاد و مثبت بیشتر می توان اعتماد کرد تا آدم هایی که با لبخند بیگانه اند.دانشمندان رابطه ی بین لبخند و اطمینان را مورد بررسی قرار داده اند،طبق نتایج، ما به طور ذاتی بیشتر به کسی اعتماد می کنیم که مکررا لبخند دارد.

دلیلش هم این است که افرادی که لبخند به لب دارند،گرم و صمیمی و با محبت به نظر میایند. چرا نباید به چنین آدم هایی اعتماد کنیم؟

رهبران خوب، لبخند می زنند

این طبیعی است که برای رهبر یا رئیسی که لبخند می زند بهتر کار کنیم تا برای رئیسی که عبوس است و پرخاش کند. همه ی رهبران افراد سخت گیر و جدی هستند که می دانند چه زمانی باید بیشتر سخت گیری کرد، اما رهبران خوب آنهایی هستند که قدرت و ارزش لبخند زدن را می دانند. این رهبران با لبخند خود روی کارمندان تاثیر گزاشته و به آنها انگیزه می دهند.

لبخند زدن به مغزتان تعلیم می دهد که مثبت تر باش

 علمی است اما شاید شما هم تجربه کرده باشین که لبخند زدن چگونه به شما کمک کرده مغزتان مثبت تر اندیشه کند. یک سال پیش من کاملا خسته و بی انگیزه بودم، تمام مدت احساس رخوت می کردم و نمی توانستم روحیه ام را تغییر بدم. زندگی ام انگار به بن بست رسیده بود و نمی توانستم کاری از پیش ببرم. فکرم مدام منفی و عمیقا قبول کرده بودم که هرگز چیزی درست نمیشود؛ کورسویی از امید هم نبود.

نهایتا فهمیدم خوشبختانه با تغییر رفتارهایم می توانم از این حال رها شوم و این امکان وجود دارد که یک عادت یا نگرش را با عادت یا نگاهی دیگر جایگزین کرد. رمز این کار این است که با در پیش گرفتن الگوهای رفتاری و عادت های جدید و درست، مغزتان را متقاعد کنید باید تغییر کرد. یکی از عادت هایی که سعی کردم آن را در پیش بگیرم، لبخند زدن است. شروع کردم به بیشتر لبخند زدن، کاری که قبلا به ندرت انجام می داده ام، به مرور زمان، لبخند زدن من، مرا به فضایی مثبت تر وارد میکرد. به جای اینکه همیشه بدترین حالت ها را تصور کنم، شروع کردم به تصور بهترین حالت ها و مغزم را دوباره تعلیم دادم..

لبخند زدن، سیستم ایمنی تان را تقویت می کند

تحقیقات علمی نشان داد لبخند زدن واقعی، روی سیستم ایمنی تاثیر گذاشته.اگر می خواهید هم از نظر روحی سالم بمانید و هم از نظر جسمی، به لبخند زدن تان ادامه بدهید.

لبخند زدن واقعی، روی سیستم ایمنی تاثیر می گذارد

لبخند زدن استرس تان را کم می کند

خیلی ساده ؛ استرس دارید؟ لبخند بزنید! چند نفس عمیق بکشید و بعد لبخند بزنید، شعف انگیز است، آرامتان می کند و به شما یادآور میشود که اوضاع آنقدرها هم که فکر می کنی بد نیست.

شادزندگی کن...

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید