لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهور ایران است. او حقوق دان ، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است. او در مرداد ماه سال ۹۶ به این سمت منسوب شد. او در دانشگاه تهران تحصیل کرده است و یک دوره پسادکتری در دانشگاه هاروارد در سال ۸۲ گذرانده است. او باور دارد که در اسلام مانعی برای حضور زنان در مقام های قضایی وجود ندارد. او در زمینه حقوق بین الملل نیز فعال است و یک دفتر حقوقی در این زمینه دارد. پیش از او مجید انصاری در کابینه این سمت را دارا بود.

لعیا جنیدی در اروپا بدون چادر

لعیا جنیدی از معاونان حسن روحانی در دولت است که روزهای اول تفاوت حضور او در دولت و بیرون از دولت جنجال زیادی آفرید.

لعیا جنیدی در اروپا با پوششی متفاوت

 

تیپ لعیا جنیدی معاون حسن روحانی در ایران

لعیا جنیدی

لعیا جنیدی در ایران

حسن روحانی رئیس جمهور

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید