یکی از جذابیت های این روزهای شبکه های اجتماعی چون واتساپ، تلگرام و اینستاگرام گذاشتن بیو است یعنی شما می توانید متن هایی بسیار جذاب با محتواهای متفاوت را از فضای مجازی انتخاب و بعنوان بیوی خود در هر کدام از شبکه های گفته شده بگذارید. تانما در این مطلب نمونه ای از چندین متن بیو سکوت را گردآوری کرده است؛

بیوهایی جذاب با موضوع سکوت

به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت ها در باره مزایایش برای شما صحبت کنم. !!!
جرج برنارد شاو

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست …
وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی …
گیله مرد

جملات بیو

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

بگذار کسی که سردش است، آتش را خاموش کند.
مثل اسکاتلندی

آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.
مثل یونانی

بیو واتساپ

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.
آبراهام لینکلن

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

متن بیو واتساپ

بیو تلگرام

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.
ژرژهربرت

آبراهام لینکلن

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

رالف والدو امرسون

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

بیو اینستاگرام

در عشق، سکوت بهتر از نطق و بیان، ادای مقصود می کند.
مثل ژاپنی

حسین پناهی

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود، که کلمه نیاز بود

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.
سقراط

متن بیو واتساپ

بسیار اتفاق می افتد که سکوت بهتر از صحبت کردن می تواند مقاصد ما را برساند.
لرد آویبوری

زمانی می رسد که سکوت، بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند.
منتسکیو

سکوت، چنان موضوع جالبی است که ساعتها می توان درباره اش حرف زد.
ژول ورسن

متن بیو واتساپ

متن بیو تلگرام

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.
پابلو پیکاسو

دانایان سکوت می کنند،با استعدادها گفتگو می کنند و ابلهان اهل مجادله اند.
مثل چینی

اگر در مورد شما بد گفتند سکوت کنید.
جبران خلیل جبران

متن بیو اینستاگرام

بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمی رسد.
هاکسلی

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.
گوته

گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند.
منتسکیو

جمله درباره سکوت برای بیو

عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.
آنتوان دوسنت اگزوپری

جوینده گوینده است و یابنده، خاموش.
خواجه عبداله انصاری

بهترین حسن تلویزیون این است که می توان آن را خاموش کرد.
لوتار اشمیت

متن درباره سکوت برای بیو

متن درباره سکوت برای بیو واتساپ

داروی خشم، خاموشی است.
سقراط

سکوت اوج تکلم است.
گاندی

دیگر سکوتم از رضایت نیست، آخر
قفلی که بستی بر دهانم، بی کلید است...

متن درباره سکوت برای بیو تلگرام

با سکوتت هم صدای بی تفاوت ها نشو
داد کن با داد خود ویرانگر بیداد باش...

مرهم زخمهای پاییزم
لبریز
از سکوت برگها...

حوصله سکوت
اگر سر رفت!
چاره دگر فریاد است...

متن درباره سکوت برای بیو اینستاگرام

دانایان سکوت می کنند
با استعدادها گفتگو می کنند
و ابلهان مجادله می کنند.....

من در این خلوت خاموش سکوت
اگر از یاد تو یادی نکنم می شکنم...

دلم سکوت کرد ، ولی حرف داشت
یک روز سرزده بیا،شبیه برف باش...

بیوی سکوت

جملات درباره سکوت برای بیو

تو همون فکری هستی که تو هر لحظه ای از سکوت من، ریشه کرده...

زیبایی عشق
به سکوت است نه فریاد
پس با تمام سکوتم
دوستت دارم...

اکنون زبان هیس برایم خوشایندتر است
دلم سکوت را خواهان است...

بیوی سکوت

لب فروبستم که دیواردلت رانشکنم... باسکوتم اتهام بی وفایی خورده ام.....

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند...

جوری دل آدمو میشکنید که آدم جز سکوت هیچ کاری نمیتونه بکنه !...

متن بیوی ساکت شدن

چقد سکوت سخته
وقتی دلت پر از حرفه.....

در من سکوت میکنی
آخر،همین صدای تو
مرا خواهد کشت...

بعداز سکوت
موسیقی...
بهترین وسیله برای بیان ناگفته هاست!

متن بیوی سکوت

هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار
چنین چرا دلتنگم؟! چنین چرا بیزار...

دلم یک دنیا سکوت میخواهد...
یک دنیا آرامش......

ساحل جواب سرزنش موج را نداد
گاهی فقط سکوت سزای سبک سری ست...

بیوهای سکوت

شعر درباره سکوت برای بیو

نیست حالی در دل شاعر، خیال انگیزتر

از سکوت خلوت اندیشه زای نیمشب

لب ببندم که در طریق سکوت

ادبم رهنما فرستادی

سکوت معنویان را بیا و کار بساز

لباس مدعیان را بسوز و دور انداز

متن بیو سکوت

جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای

آسان تر است از گفتن آنچه به گفتن از دست داده ای

در جواب ابلهان آنقدر خاموش ماندیم که گفتند:حرف حساب جواب ندارد.

ببینید حرف زدن چه چیز وحشتناکی است

که بزرگترین احترام به هر کس اینست که

برایش یک دقیقه سکوت میکنند

متن بیو سکوت برای واتساپ

همیشه سکوت به معنای این نیست که حرفی برای گفتن ندارم گاهی سکوت به وسعت اقیانوس های بیکران حرف با خود دارد.

گاهی به جایی می رسانندت که با هیچ واژه ای نمیتوانی حرفت را بفهمانی

آدم ها جایی ساکت میمانند که حرف زدنشان فرقی با سکوت ندارد

بیو سکوت

متن بیو سکوت

وَ قسم به حقارتِ واژه
و شکوهِ سکوت
که گاهی شرحِ حالِ آدمی
ممکن نیست…

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست …
گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند توضیح دهم !

به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی ..!

متن بیو سکوت برای اینستاگرام

سکوت وقتی حربه ی کارسازی است که کسی، جایی، انتظارِ شنیدن صدایت را داشته باشد.

پس از یک دم سکوت دیگر ، به زمزمه گفت که آدم عجیبی هستم و لابد به همین خاطر دوستم دارد اما شاید یک روزی به همین دلیل حالش از من به هم بخورد …

با هم ساکت ماندیم.
سکوت دو نفره،
آدم ها را خیلی به هم نزدیک می کند …

بیوی سکوت

اگر رازم را مسکوت نگه دارم، آن راز زندانی من است؛ اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم. بار درخت سکوت، میوهء آرامش است.

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وامی دارد …
و انسان ها فقط به فریاد هم می رسند، نه به سکوت هم !

بیمِ آن دارم که زیاد با تو سخن بگویم
مبادا خسته شوی،
و بیمِ آن دارم که سکوت کنم
مبادا گمان کنی که دیگر برای قلبم مهم نیستی…

متن بیو سکوت

متن بیو سکوت

اگر روزی نمی خواستی با کسی سخنی بگویی مرا صدا بزن
تا با هم سکوت کنیم.

اگر از شاعر دیروزِ تو، از عشق بپرسند
سکوت شنیدنی ترین جواب اوست…

روزانه، زمانى را براى استراحت خود اختصاص دهید. همهٔ فعالیت ها را کنار بگذارید و طعم سکوت را بچشید.

بیو سکوت

ببینید حرف زدن چه چیز وحشتناکی است
که بزرگترین احترام به هر کس اینست که
برایش یک دقیقه سکوت میکنند.

وَ قسم به حقارتِ واژه
و شکوهِ سکوت
که گاهی شرحِ حالِ آدمی

سکوت دشوار است وقتی میان چند نفر حاکم می شود که هر کدام حرفی ناگفته زیر زبان دارند.
در چنین احوالی اگر آدم ها به یکدیگر نگاه هم بکنند٬ سعی می کنند توی چشم های شان حرفی خوانده نشود.

متن بیو سکوت

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست …
گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند توضیح دهم !

به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی ..!

با هم ساکت ماندیم.
سکوت دو نفره،
آدم ها را خیلی به هم نزدیک می کند …

بیوی سکوت

بیو واتساپ

اگر رازم را مسکوت نگه دارم، آن راز زندانی من است؛ اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم. بار درخت سکوت، میوه آرامش است.

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد بسیار سنگین تر از دردیست که انسان را به فریاد وامی دارد …
و انسان ها فقط به فریاد هم می رسند، نه به سکوت هم !

بیمِ آن دارم که زیاد با تو سخن بگویم
مبادا خسته شوی،
و بیمِ آن دارم که سکوت کنم
مبادا گمان کنی که دیگر برای قلبم مهم نیستی…

بیو تلگرام

در سکوت و با سکوت با تو حرف میزنم …
که روزهاست گوشها ،
توان اوج موج حرفها ،
برایشان بسان فاجعه ست …
گیله مرد

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت ها در باره مزایایش برای شما صحبت کنم. !!!
جرج برنارد شاو

بیو اینستاگرام

My silence has a lot to say

but you never hear them

سکوتِ من هزارتا حرف داره که

تو هیچوقت نشنیدی

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست …
وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی …

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.

بیوی سکوت

متن بیو سکوت

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.

بسیار اتفاق می افتد که سکوت بهتر از صحبت کردن می تواند مقاصد ما را برساند.

متن بیو سکوت برای واتساپ

از سکوت هایی پر شدیم که
از بلند ترین فریاد ها کر کننده ترند …

گاه سکوت معجزه می کند
و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست.

سکوت بهترین حالت بیان بی اعتنایی است.

متن بیو سکوت برای تلگرام

طوطی صحبت میکند
اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند
و دارای اراده پرواز

سکوت می کنم عزیز

دقیقه ای ساعتی حتی روزها

می ایستم این ساعت همین لحظه همین جا

به احترام مرگ تمام احساسم …

سکوت آدمیزاد بوی دلخوری میده

و پرحرفیش بوی دلتنگی!

بیو ساکت شدن

متن بیو سکوت برای اینستاگرام

این نشانه ی قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند،

شما در برابرش “سکوت” میکنید…

گاهی میتوان

برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت

تا او در خلوت خود

هر طور که خواست آن را معنا کند..

من سال هاست که

سکوت میکنم

گمان میکردم

تو لب خوانی بلدی…

بیوهای سکوت

سکوتِ من هزارتا حرف داره که

تو هیچوقت نشنیدی …

سکوت شب

میتواند دلیلی باشد

برای شروع دلتنگی

درست از همان لحظه ای که

بدانی شنونده ای نیست

برای شنیدن دلتنگی هایت…

این نشانه ی قدرت و عزت و نفس شماست

که وقتی کسی سعی میکند

بیهوده شما را عصبانی کند،

شما در برابرش “سکوت” می کنید…

بیوی ساکت شدن

بعضی وقت ها

باید سکوت کنی و غرورت رو ببلعی

این تسلیم شدن نیست

یعنی بزرگ شدن

من سال هاست که

سکوت میکنم

گمان میکردم

تو لب خوانی بلدی…

سکوت بالاتر از هر فریادی است

بیو سکوت

متن بیو سکوت

اینکه حرفی نباشد، هست

خیلی هم هست

اما دلشکسته ها می دانند

غم به استخوان که برسد

میشود سکوت …

از این سکوت پر از مرگ، خسته ام دیگر

سکوت می کنی اما در انتهای سکوت

لبالب از سخنی حاضرم قسم بخورم

سلامتیه اونایی که دهنشون پر حرفه

ولی اونقد مودبن که با دهن پر حرف نمی زنن فقط سکوت می کنن

بیوی سکوت

چیزی که در سخن نمی گنجد فقط با سکــوت قابل فهم است
شمس تبریزی

برای سخن سنج بودن باید سکوت کرد.

وقتی زنی دیوانه وار باتو بحث میکنه خوشحال باش

چون سکوت زن نشانه پایان توست …

متن بیو سکوت

اگر کسی در گفتار بر تو چیره شود. هیچ کس در سکــوت بر تو چیره نمی تواند بشود.
ابوالوفا محمد بوزجانی

بهتر است ساکت باقی بمانی و یک احمق به نظر برسی تا اینکه سخن بگویی و تمام تردید را از بین ببری.
آبراهام لینکلن

چند خموش می کنم سوی سکوت می روم

هوش مرا به رغم من ناطق راز می کنی

مولانا

بیو سکوت

متن بیو سکوت

مرا به حال خودم واگذار … خواهم مُرد…

هر که صائب چون صدف بر لب زند مهر سکوت

این روزها سکوت من از ناتوانی است

من کیستم که از تو بخواهم حذر کنم؟

باز می پرسمت از مساله دوری و عشق

و سکوت تو جواب همه ی مساله هاست

بیو تلگرام

در مقابلت آرام می شوم، سکوت میکنم، دم نمیزنم تا تو آرام باشی. اما این سکوت تلخ ترین حرف ها را برای گفتن دارد.

یک سکوت تلخ بهتر است از نادیده گرفتن ارزش هایی که همیشه در زندگی قائل بودم.

می گویند دیگر ساکت شد، کم آورد یا هر چیزی شبیه به اینها. باشد درست می گویند، من ساکت شدم اما دلیلی پشت تمام این سکوت ها نهفته است

بیو اینستاگرام

گاهی سکوت تلخ است و حرف زدن تلخ تر. در چنین موقعیت های ترجیح میدهم بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنم.

در زندگی من رایحه تلخی همه جا را فرا گرفته. شاید برای همین است که حتی وقتی که سکوت میکنم هم این تلخی به مشام همه می رسد.

حس میکنی با سکوتت کام مرا تلخ میکنی؟ مگر نمی دانی که من عاشق چیزهای تلخم؟ هر چقدر ادامه دهی، عاشق ترت خواهم شد.

بیو سکوت

متن بیو سکوت

اینکه در کنارتم و سکوت میکنم به معنی بی تفاوت بودنم نیست. گاهی عشق فرمان میدهد برای درمان درد یار، بهترین دوا سکوت است.

در سکوت کردن احترامی وجود داره که فریاد زدن اون احترام رو از بین میبره. همیشه برای اینکه احترامت رو حفظ کنی یاد بگیر که بعضی جاها سکوت بهترین کاره.

اگر فریاد زدن خوب بود، برای احترام به کسی یک دقیقه سکوت نمی کردند بلکه فریاد میزدند. پس گاهی سکوت کردن را یاد بگیر.

بیوی سکوت

به طور کلی صلاح در این است که آدمی شعور خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن، زیرا سکوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی ..!

با هم ساکت ماندیم.
سکوت دو نفره،
آدم ها را خیلی به هم نزدیک می کند …

اگر رازم را مسکوت نگه دارم، آن راز زندانی من است؛ اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم. بار درخت سکوت، میوه آرامش است.

متن بیو سکوت برای واتساپ

دنباله سکوتم را بگیر و بیا…

خواهی دید که در کوچه پس کوچه های خلوت سکوتم، نام زیبای تو نقش بسته و طنین انداز شده!

همیشه ایمان داشتم

سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد….

سکوت توی گوشی موبایل سنگین ترین سکوتهاست

نه از دست ها کاری ساخته است و نه از چشمها…

متن های بیو سکوت

متن بیو سکوت برای تلگرام

این روزها من روزه سکوت گرفته ام …

آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود

سکوت خطرناکتر از حرف های نیش دار است

کسی که سکوت میکند روزی سرنوشت حرف هایش را به شما خواهد گفت

هیس ساکت …

یه کف مرتب به افتخارش بزنید …

چه با احساس مرا گذاشت و رفت …

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید