کافیست این روزها سری به شبکه های اجتماعی بزنید و ببینید که چقدر مخاطبین شما در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام جملات کوتاه و متن هایی با موضوعات مختلف نوشته اند که بیانگر احساسات آنی و شاید طولانی مدت آنها نسبت به مسائل مختلف باشد. تانما هم سعی کرده در این مطلب مجموعه ای از خاص ترین متن بیو طمع را برایتان گردآوری کند؛

بیوهای متفاوت با موضوع طمع کردن

زمین را گر شوی مالک طمع بر آسمان داری
دم مردن همی بینی نه این داری نه آن داری...

ما با طمع و حماقت خودمان، در خطر نابود کردن خود هستیم....

طمع، همچون آب شوری است كه هر چه بیشتر خورده شود، تشنگی را افزون تر می کند. ((گوته))

جملات بیو

طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است. ((مثل انگلیسی))

طمع از مال مردمان بردار.

دندان طمع، کندنی است. دندان طمع را بکن بینداز دور!

جملات درباره طمعکاری برای بیو

حریص دائم در غم است. هر چه دارد پندارد کم است.

ضرب المثل در مورد طمع کاری

حریص را نکند نعمت دو عالم سیر.

گرگ همیشه گرسنه است.

متن بیو واتساپ

بیو تلگرام

طمع را سر بِبُر، گر مرد مردی.

آدم طماع هفت کیسه دارد, هر هفت تا هم خالی!

آزمند همیشه نیازمند است.

بیو اینستاگرام

حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. (سعدی)

بدی در جهان، بدتر از آز نیست. (فردوسی)

بسا کس که داد از طمع، جان به باد. (اسدی)

متن بیو واتساپ

طمع می برد از رخ مرد، آب

سیه روی شد تا گرفت آفتاب. (سعدی)

هست زیر فلک گردنده

بیوی طمع

متن بیو تلگرام

قانع، آزاده و طامع، بنده. (جامی)

مشو آنجا که دانه طمع است

زیر دانه نگر که دام بلاست. (مسعود سلمان)

متن بیو اینستاگرام

هر که را با طمع سر و کار است

گر عزیز جهان بُوَد، خوار است. (مکتبی)

من در شناخت هر اندازه حریص باشم نمی توانم جز از طریق نگرش خود چیزی كشف كنم و به نگرش دیگران دست نمی یابم. ((نیچه))

جمله درباره طمع برای بیو

هر كس زنجیر طمع را دور بیندازد، بدبختی از او دور می شود؛ مانند قطره آب كه روی برگ گل می لغزد و می ریزد. ((بودا))

هر آنچه را كه داری غنیمت شمار، از زیاده خواهی درگذر. ((كتلین. ا. برین))

فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است. ((آرد بزرگ))

متن درباره طمع برای بیو

متن درباره طمع برای بیو واتساپ

آفریدن چنان ثروتی است كه حرص و طمع را بی معنا می سازد. وقتی ثروت كافی باشد، فقر از میان خواهد رفت. ((اشو))

وقتی از پول یا چیزهای باارزش دیگر خود می گذرید، در درون خویش احساس رضایت می کنید. این كار دیو آز و طمع را نابود می سازد. ((ریچارد فوستر))

بزرگ ترین اشتباه و چاله ی زندگی یك [فرد] زیاده خواه در آن است كه پیش از كسب آمادگی لازم، پشت میز مدیریت بنشیند. ((آرد بزرگ))

متن درباره طمع برای بیو تلگرام

سه قدرت بر جهان حكومت می کند: 1- ترس 2- آزمندی 3- نادانی. ((آلبرت انیشتین))

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی. ((سقراط))

اگر ما از زیاده خواهی چشم پوشی كنیم جنگ هم تكرار نخواهد شد. ((كورت توخلسكی))

متن درباره طمع برای بیو اینستاگرام

توانگر كسی است كه به آنچه خداوند توانا نصیبش كرده خرسند باشد. زیرا شوریده بخت تر و پراكنده خاطرتر از آزمند كسی نیست. ((بزرگمهر))

برده فقط یك آقا دارد، اما شخص طمعكار نسبت به هر كسی كه او را یاری كند، برده است. ((رالف والدو امرسون))

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

بیوهای طمعکاری

جملات درباره طمع برای بیو

من این طمع نکنم کز تو کام برگیرم مگر ببینمت از دور و گام برگیرم

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

لطف بسیار طمع دارم و کم می بینم هستم آزرده و بسیار ستم می بینم

بیوی طمع ,متن بیوی طمعکاری

تنها گناه ما طمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گنه کار کرده است

از چشم خود ندارد، سلمان طمع که چشمش آبی زند بر آتش، کان بی جگر نباشد

ای دل نگفتمت که طمع بر کن از لبش هر چند بی نمک نبود لذت کباب

متن بیوی طمع

ما همچو آدم از طمع خام دست خویش در خلد نان پخته خود خام کرده ایم

از چشم اوحدی من خفتن طمع ندارم تا پاسبان زاری بر بام عشق باشد

داد از دل پر طمع چه دارم بر خیر چرا کنم سر از داد

بیوی طمع

شعر درباره طمعکاری برای بیو

لطف بسیار طمع دارم و کم می بینم

هستم آزرده و بسیار ستم می بینم

تنها گناه ما طمع بخشش تو بود

ما را کرامت تو گنه کار کرده است

از چشم خود ندارد ، سلمان طمع که چشمش

آبی زند بر آتش ، کان بی جگر نباشد

متن بیو طمع

ای دل نگفتمت که طمع بر کن از لبش

هر چند بی نمک نبود لذت کباب

من این طمع نکنم کز تو کام برگیرم

مگر ببینمت از دور و گام برگیرم

داد از دل پر طمع چه دارم

بر خیر چرا کنم سر از داد

شعر در مورد طمع

ما همچو آدم از طمع خام دست خویش

در خلد نان پخته خود خام کرده ایم

من این طمع نکنم کز تو کام برگیرم

مگر ببینمت از دور و گام برگیرم

شکوه بیجاست ، مرا کشتی و جانم دادی

آنچه از بخت طمع داشتم ، آنم دادی

بیو درباره طمع

متن بیو طمع

از چشم اوحدی من خفتن طمع ندارم

تا پاسبان زاری بر بام عشق باشد

شکوه بیجاست، مرا کشتی و جانم دادی آنچه از بخت طمع داشتم، آنم دادی

حسد جان را نمی گزد و طمع روزگار را بر ما سیاه نمی کند

متن در مورد طمع کاری

به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت

آن خطا را به حقیقت کم ازین تاوان نیست

بی نم خجلت نمی باشد سر و کار طمع

جنس استغنا عرق دارد ببازار طمع

از حیات بی وفا یاری طمع داریم ما

در نشیب از سیل خودداری طمع داریم ما

متن بیو طمع برای تلگرام

آبرو رامی برد از چهره اظهار طمع ابر آب روی مردان است گفتار طمع

درآمد او به طمع تا به پوست خرس رسید به دست خرس بکرد آن طمع گرفتارش

استوری در مورد حرص و طمع مال دنیا

طمع تن نوال تو طمع دل جمال تو نظر تن بنان تو هوس دل بنان تو

متن درباره بیو طمع

متن بیو طمع

تو را به درگه میر اجل که برد؟ طمع اگر طمع نبود خود تؤی امیر اجل

دست طمع کرده میان تو را پیش شه و میر دو تا چون دوال

من آن دارم طمع کائن دل طمع را ندارد در دو عالم جز به یزدان

بیوی طمعکاری

چو با من دل وفا کرد این طمع را گرفتم نیک بختی را گریبان

لعبت شیرین اگر ترش ننشیند مدعیانش طمع کنند به حلوا

شد دلم، تا شدم گرفتارت به طمع طره های طرارت

بیو طمع

در کمندش چنان گرفتارم که خلاصی طمع نمی دارم

حریصم کرد طمع داد قندت اگر چه بنده خرسند عظیمست

بسیار ره است تا به جایی کاندر سوداش طمع بستی

بیو با موضوع طمع

متن بیو طمع

بگسل طمع از وفای جاهل هرچند که بینیش مقدم

من آن دارم طمع کائن دل طمع را ندارد در دو عالم جز به یزدان

وقت حاضر جوابی کرامت چون گشاید طمع زبان سؤال

بیو واتساپ

به تنگ آمد دلم، یک خنجر کاری طمع دارد از آن مژگان قتال اینقدر یاری طمع دارد

کم طمع شد آن کسی کو طمع در عشق تو بندد کم سخن شد آن کسی که عشق با او شد مکالم

ز طمع آدمی باشد که خویش از وی چو بیگانه است وگر او بی طمع بودی همه کس خال و عم بودی

بیو تلگرام

در خواب نبیند رخ آرام دگر بار هر دل که طمع در طلب وصل شما کرد

چون طمع دارند مشتاقان وفا از نیکوان حسن چون با نیکوان هم بی وفایی می کند

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

بیو طمعکاری

بیو طمع

طمع خام بین که قصه فاش از رقیبان نهفتنم هوس است

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد

متن بیو طمع

گر از سلطان طمع کردم خطا بود ور از دلبر وفا جستم جفا کرد

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

متن بیو طمع برای واتساپ

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید

بیوهای طمعکاری

متن بیو طمع برای تلگرام

زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع گر چه دربانی میخانه فراوان کردم

امید در شب زلفت به روز عمر نبستم طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم

متن بیو طمع برای اینستاگرام

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن

حافظ طمع برید که بیند نظیر تو دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن

طمع به قند وصال تو حد ما نبود حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

بیوهای طمع

پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی طمع مهر و وفا زین پسران می داری

حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت آتش زند به خرمن غم دود آه تو

حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار عملت چیست که فردوس برین می خواهی

بیو در مورد طمع

بیوی طمع

کم کن طمع از جهان و میزی خرسند از نیک و بد زمانه بگسل پیوند

شادی طمع مدار، که آشوب ماتم است یاری ز کس مجوی، که یاری پدید نیست

طمع بخاک فرو می برد حریصان را ز حرص بر سر قارون رسید، آنچه رسید

متن بیو در مورد طمعکاری

شادی طمع مدار، که آشوب ماتم است یاری ز کس مجوی، که یاری پدید نیست

شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن بامدادت که نبینم طمع شامم نیست

بسوخت سعدی در دوزخ فراق و هنوز طمع از وعده دیدار بر نمی گیرد

متن بیو طمع

فدای جان تو گر جان من طمع داری غلام حلقه به گوش آن کند که فرمایند

طمع مدار وصالی که بی فراق بود هرآینه پس هر مستیی خمار آید

بندگی هیچ نکردیم و طمع می داریم که خداوندی از آن سیرت و اخلاق آید

متن بیو طمع برای تلگرام

متن بیو طمع برای واتساپ

رفتار شاهد و لب خندان و روی خوب چون آدمی طمع نکند در سماحتش

آنقدر جرأت ز بخت نارسا دارم طمع کز دل صد چاک سازم شانه گیسوی ترا

عالمی چون زخم آغوش طمع وا کرده اند تا کجا خواباند آن مژگان کافر تیغ را

متن بیو طمع برای تلگرام

هیچ ثروتی چون عقل،

و هیچ فقری چون نادانی نیست.

هیچ ارثی چون ادب،

و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

اگر باشى به تخت و تاج محتاج

زمین را تخت کن ! خورشید را تاج

به خرسندى بر آور سر! که رستى

بلایى محکم آمد خودپرستى

عشق به خانواده و تحسین از جانب دوستان

بسیار مهم تر از هر ثروت و امتیازی است.

متن بیو طمع برای اینستاگرام

از طلا و مروارید وز مکنت و دارایی

هیچ گنجی مثل قناعت نیست

غلامعلی اکبرنژاد

بیشتر از پولی
که بهت داده می شود کار کن،
و در نهایت بیشتر از کاری که می کنی
بهت پول داده خواهد شد.

مطمئن ترین راه
برای فقیر ماندن،
اینست که
آدم با صداقتی باشی.

بیو طمعکاری

بیوهای طمعکاری

من در شناخت
هر اندازه حریص باشم
نمی توانم جز از طریق نگرش خود چیزی کشف کنم
و به نگرش دیگران دست نمی یابم.

انسانیت اولین چیزی است
که باید قبل از هر چیز داشت
زیرا هیچ چیز کثیف تر از
هرزگی در لباس دیانت نیست …

علم چیز بسیار فوق العاده ای است
اگر مجبور نباشی
روزی خود را
از طریق آن کسب کنی.

بیو طمع

اختلاف یعنی مردی برای اجاره خانه ،
کلیه اش را می فروشد
زنی برای زیبایی ،
کلیه ی بدنش را عمل می کند!

طمع،
همچون آب شوری است
که هر چه بیشتر خورده شود،
تشنگی را افزونتر می کند.

الطَّمَعُ یُذهِبُ الحِكمَةَ مِن قُلوبِ العُلَماءِ .
طمع ، حكمت را از دلهاى دانشمندان مى برد .

متن بیو طمع

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

بِئسَ العَبدُ عَبدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقُودُهُ إلى طَبَعٍ .
چه بد بنده اى است آن بنده اى كه طمعش او را به ننگ و پستى كشانَد .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إنّ الصَّفاةَ الزُّلالَ الذی لا تَثبُتُ علَیهِ أقدامُ العُلَماءِ الطَّمَعُ .
آن تخته سنگ لغزنده اى كه پاى علما روى آن قرار نمى گیرد ، طمع است .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ به انصار ـ فرمود :

إنّكُم لَتُكثِرُونَ عندَ القُنُوعِ و تُقِلُّونَ عندَ الطَّمَعِ .
شما به گاه قناعت بسیارید و هنگام طمع، اندك .

متن بیو طمع

بیو طمع

امام على علیه السلام :

ما هَدَمَ الدِّینَ مِثلُ البِدَعِ، و لا أفسَدَ الرَّجُلَ مِثلُ الطَّمَعِ
هیچ چیز مانند بدعت دین را ویران نكرد و هیچ چیز مثل طمع آدمى را تباه نساخت .

امام على علیه السلام :

غَشَّ نفسَهُ مَن شَرَّبَها الطَّمَعَ .
هر كه نفْس خود را شربتى از طمع نوشانَد در حق آن خیانت كرده است .

امام على علیه السلام :

جَمالُ الشَّرِّ الطَّمَعُ
زیبایى شرّ ، طمع است

بیوی طمع

امام على علیه السلام :

أصلُ الشَّرَهِ الطَّمَعُ .
ریشه سیرى ناپذیرى ، طمع است .

امام على علیه السلام :

ثَمرَةُ الطَّمَعِ الشَّقاءُ
میوه طمع ، بدبختى و درد و رنج است .

امام هادى علیه السلام :

الطَّمَعُ سَجِیَّةٌ سَیِّئَةٌ
طمع ، خصلت بدى است .

متن بیو طمع برای واتساپ

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إیّاكَ و الطَّمَعَ؛ فإنّهُ فَقرٌ حاضِرٌ .
از طمع بپرهیز كه این خود فقرى نقد است .

امام على علیه السلام :

إیّاك أن تُوجِفَ بكَ مَطایا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَناهِلَ الهَلَكَةِ .
زنهار كه مركبهاى طمع، تو را به تاخت برند و به آبشخورهاى هلاكت درآورند .

امام على علیه السلام :

الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ .
طمعكارى ، بندگى همیشگى است .

بیوی طمعکار

متن بیو طمع

امام على علیه السلام :

الطَّمَعُ رِقٌّ، الیَأسُ عِتقٌ .
طمع ، بندگى است و چشمِ طمع بركندن، آزادى .

امام على علیه السلام :

مَن أرادَ أن یَعِیشَ حُرّا أیّامَ حیاتِهِ فلا یُسكِنِ الطَّمَعَ قَلبَهُ .
هر كه مى خواهد ایام عمر خود را آزاد زندگى كند ، طمع را در دل خویش جاى ندهد .

امام على علیه السلام :

عَبدُ المَطامِعِ مُستَرَقٌّ، لا یَجِدُ أبدا العِتقَ .
بنده طمعها ، در بندِ بردگى است و هرگز روى آزادى را نمى بیند .

متن بیو طمع برای اینستاگرام

امام باقر علیه السلام :

بِئسَ العَبدُ عَبدٌ لَهُ طَمَعٌ یَقودُهُ .
بد بنده اى است بنده اى كه طمع، زمام او را به پیش كشد .

امام على علیه السلام :

ثَمَرةُ الطَّمعِ ذُلُّ الدنیا و الآخِرَةِ .
میوه طمع، زبونى در دنیا و آخرت است .

امام على علیه السلام :

الطامِعُ فی وَثاقِ الذُّلِّ .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید