هر کسی دوست دارد متنی متفاوت و جالب برای بیوی خود در واتساپ، تلگرام و اینستاگرام انتخاب کند اما گاهی پیدا کردن یک بیوی خوب کمی سخت است و فرد باید صفحات مجازی را جستجو کند تا در نهایت به متن دلخواه خود برسد. تانما در این مطلب مجموعه ای از ده ها متن بیو انگلیسی شاد را گردآوری کرده است؛

پیام هایی کوتاه و شاد برای بیو

I want to grow old with you and
love you for the rest of my life
می خواهم با تو پیر شوم و
برای باقی عمر عاشق تو باشم

Positive mind, positive vibes, positive life
ذهن مثبت، حس و حال خوب، زندگی خوب

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

جملات بیو

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

He wants you !!!! Any excuse to stay
!! …
ترجمه:آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

.I choose to make the rest of my life the best of my life
تصمیم گرفته ام که باقی عمرم، بهترین دوران زندگی ام باشد.

بیو واتساپ

.You will reap what you plant in your minds farm
آن چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد.

.Beauty is confidence applied directly to your face
زیبایی همان اعتماد به نفسی است که مستقیماً در صورتمان ظاهر می شود.

.You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش.

بیو واتساپ

بیو تلگرام

.I want you today, tomorrow, next week, and for the rest of my life
من تو را برای امروز، فردا، هفته بعد و باقی عمر می خواهم.

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

بیو اینستاگرام

Be happy. It really annoys negative people

شاد باش … این واقعا افراد منفی باف را عذاب می دهد!

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می خوام .

متن بیو واتساپ

I will win, not immediately but definitely

فورا نه اما حتما پیروز می شوم!

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

Life is short… Smile while you still have teeth

زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو انگلیسی شاد

متن بیو تلگرام

The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters

مهم ترین چیز این است که از زندگی خود لذت ببری، شاد باشی و این همه چیزی است که اهمیت دارد

Be happy with what you have. Be excited about what you want

با چیزی که داری خوشحال باش و برای چیزی که می خواهی هیجان زده!

No one can go back and make a new beginning, but anyone can start from now and make a happy ending

هیچ کس نمی تونه به عقب برگرده و شروع تازه ای داشته باشه اما هر کسی می تونه از الان شروع کنه و یک پایان شاد بساز

متن بیو اینستاگرام

For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.

Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …

امرسون

​The only way to do great work is to love what you do.

Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری

استیو جابز

Spreading Smiles

لبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

جمله انگلیسی شاد برای بیو

I don’t want a perfect life.

I want a happy life

من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،

یه زندگى شاد می خوام .

There are no rainbows without rain,

no stars without darkness

هیچ رنگین کمانی بدون باران نیست

و هیچ ستاره ای بدون تاریکی.

Live each day as if itٌs your last

هر روز چنان زندگی کن که

گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن انگلیسی شاد برای بیو

متن انگلیسی شاد برای بیو واتساپ

Hope is the only thing stronger than fear

امید، تنها چیزی است که از ترس قوی تر است

Today is Saturday

only 1% of the people are happy like me.

Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست

و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن،

چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

For every negative

there is a positive

برای هر منفی

یه مثبتی وجود داره!

متن انگلیسی شاد برای بیو تلگرام

Life’s not about the destination.

It’s about the journey.

Enjoy your ride

زندگی در مورد مقصد نیست.

درباره سفر است.

از سواری لذت ببرید.

To know how to do something well is to enjoy it

برای اینکه کاری را خوب انجام بدهید، باید از آن لذت ببرید.

I don’t want to earn my living; I want to live

من نمی خواهم زندگی ام را به دست بیاورم، بلکه می خواهم زندگی کنم

متن انگلیسی شاد برای بیو اینستاگرام

Life is like a box of chocolates

زندگی مانند جعبه شکلات است.

Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire

در جستجوی آنچه روح شما را به آتش می کشد بی باک باشید.

No matter how dark it gets The sun’s gonna rise again

اهمیتی نداره چقدر تاریک می شود خورشید دوباره طلوع خواهد کرد.

بیو انگلیسی

جملات انگلیسی شاد برای بیو

The happiest people make best out of everything

شادترین افراد از همه چیز بهترین را می سازند.

Winning means you’re doing better than you’re done before

برنده شدن یعنی شما بهتر از قبل خود عمل کنید.

I’m hurt but I still smile. That’s my life

داغونم اما هنوز لبخند می زنم. زندگی من این است.

بیوی شاد انگلیسی

I believe in making the impossible possible because there’s no fun in giving up

من به دنبال ممکن کردن غیرممکن ها هستم. چون می دانم تسلیم شدن هیچ لذتی ندارد.

Turned my dreams into my vision and my vision into my reality

رویاهایم به هدف و هدفم به واقعیت تبدیل شده است.

Happiness never goes out of style

خوشحالی هیچ وقت از مد نمی افتد.

متن بیو انگلیسی شاد

I shine from within so no one can dim my light

از درون می درخشم پس هیچ کس نمی تواند نورم را خاموش کند.

I might not be where I want to be yet but I get closer everyday

شاید الان جایی نباشم که می خواهم، اما هر روز به آن نزدیک تر خواهم شد.

I was born to do exactly what I’m doing today

من به دنیا آمده ام تا دقیقا همین کاری که می کنم را انجام دهم.

متن بیو واتساپ

متن بیو انگلیسی شاد برای واتساپ

Looking at the world through colored glasses

زندگی را با عینک های رنگی ببینید.

I like to stop and smell the rosé

دوست دارم بایستم و گل های رز را بو کنم.

So many of my smiles are because of you

بیشتر لبخندهای من به خاطر توست

متن بیو انگلیسی شاد برای تلگرام

So grateful to be sharing my world with you

بسیار ممنونم از این که در دنیای من حضور دارید

All your dreams can come true and I’ll make sure of it

به شما اطمینان می دهم همه رویاهایتان می توانند به واقعیت تبدیل شوند

My life is better than my daydreams

زندگی من از رویاهایم بهتر است

متن بیو انگلیسی شاد برای اینستاگرام

Sprinkling kindness everywhere I go

هر جا بروم مهربانی می گسترم

Every day might not be a good day but there is good in every day

شاید هر روز، روز خوبی نباشد، اما خوبی در تمام روزها وجود دارد

Life’s short, eat the cake

زندگی کوتاه است. کیک بخورید

متن بیو انگلیسی شاد

جملات بیو انگلیسی

Adding a little sparkle to your day

کمی درخشش به روز خود اضافه کنید

Enjoying every second of my life, follow along and see for yourself

فالو کنید و از هر ثانیه زندگی من لذت ببرید

When the pain passes, you eventually see how much good came out of a bad situation

وقتی درد و رنج بگذرد، در آخر می بینید که چقدر خوب توانسته از این شرایط خلاص شوید

متن بیو انگلیسی شاد

Dreaming bigger than my imagination can handle

رویاهای بزرگتر از تصوراتم می توانند محقق شوند

Just going with the flow

فقط با جریان زندگی پیش برو

I’m not here to be average, I’m here to be the best

من اینجا نیستم که متوسط باشم. من آمده ام تا بهترین باشم

بیو واتساپ

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

Don’t care what you say about me I like the way I am

اهمیتی ندارد درباره ام چه چیزی می گویید. من همین که هستم را دوست دارم

In a world of darkness look up at the stars

در دنیای تاریکی به ستاره ها نگاه کنید

متن بیو انگلیسی

بیو تلگرام

All i do is win, win, win. No matter what

تنها کاری که می کنم پیروزی، موفقیت و برنده شدن است. فرقی نمی کند در چه کاری

Life is short
appreciate each day like it was your last

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

بیو اینستاگرام

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.

بازنده ها در هر جواب مشكلی را می بینند، ولی برنده در هر مشكلی جوابی را می بیند

متن بیو انگلیسی شاد

With mirth and laughter let old wrinkles come
William Shakespeare

بگذارید فقط با خنده و شادی، چین و چروک صورتتان ایجاد شود

There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations
Jodi Picoult, Nineteen Minutes

دو راه برای شاد بودن وجود دارد: واقعیت و حقیق خود را پیشرفت بدهیم؛ و یا انتظاراتمان را کاهش…!

You can’t be happy unless you’re unhappy sometimes
Lauren Oliver, Delirium

تا زمانی که بعضاً شاد نیستید، خوشبخت نخواهید شد

بیو شاد

بیوی شاد انگلیسی

No medicine cures what happiness cannot
Gabriel García Márquez

اگر شادی نتواند چیزی را درمان کند، هیچ دارویی نخواهد کرد!

“Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.”
John Lennon

سنتان را نه با سال ها، با تعداد دوستانتان محاسبه کنید. زندگی تان را نه از روی اشک ها، بلکه با لبخندهایتان محاسبه کنی

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”

Ralph Waldo Emerson

به ازای هر یک دقیقه که عصبانی و یا ناراحت هستید، شصت ثانیه از شادی و خوشبختی را از دست می دهید

بیوی انگلیسی شاد

We don’t laugh because we’re happy – we’re happy because we laugh. William James
ما به دلیل شادی نمی خندیم! ما شاد هستیم چون می خندیم…

Learn to smile at every situation. See it as an opportunity to prove your strength and ability

یاد بگیرید که در هر موقعیتی لبخند بزنید. آن را فرصتی برای اثبات قدرت و توانایی خود بدانید.

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one

لبخند بهترین راه برای رهایی از مشکلات است؛ حتی اگر یک لبخند فیک باشد.

متن بیو انگلیسی شاد

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain

لبخند بهترین راه برای مقابله با هر مشکلی، شکستن هر ترس و پنهان کردن هر دردی است.

A smiling face is a beautiful face. A smiling heart is a happy heart

صورت خندان، زیباست. قلبی که خندان است، یک قلب شاد است.

Smile! It increases your face value

لبخند بزن! لبخند ارزش و زیبایی چهره شما را بیشتر می کند.

بیوی شاد انگلیسی

بیو شاد

Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile

سعی کنید تجلی مهربانی خداوند باشید؛ مهربانی در چهره، مهربانی در چشمانتان و مهربانی در لبخند.

Life is like a mirror. Smile at it and it smiles back at you

زندگی مثل یک آینه است. به آن لبخند بزنید تا آن هم به شما لبخند بزند.

Doing what you were born to do… That’s the way to be happy

کاری رو انجام بده که برای آن به دنیا آمدی … این راه شاد بودن است

متن بیو انگلیسی شاد

A kind heart is a fountain of gladness, making everything in its vicinity freshen into smiles

قلب مهربان سرچشمه شادی هاست و همه چیزهای اطرافش را به لبخند وا می دارد.

Be happy. It’s one way of being wise

شاد باش. این یک راه برای عاقل بودن است.

Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

یاد بگیر برای خودت ارزش قائل بشوی که به این معناست: برای شاد بودن خودت بجنگ

بیو واتساپ

Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان… در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت

Happiness consists of living each day as if it were the first day of your honeymoon and the last day of your vacation.

شادی شامل زندگی کردن به گونه ای است که انگار اولین روز ماه عسل و آخرین روز تعطیلات شما است

Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you’ve decided to look beyond the imperfections.

شاد بودن به معنای عالی بودن همه چیز نیست. به این معنا است که تصمیم بگیرید فراتر از نقص ها را بنگرید

متن بیو انگلیسی شاد

بیو تلگرام

One of the keys to happiness is a bad memory

یکی از کلید های شادی داشتن حافظه بد است

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

برای هر دقیقه ای که عصبانی هستی تو شصت ثانیه شاد بودن را از دست می دهی

Don’t take life too seriously. You’ll never get out of it alive.

زندگی رو خیلی جدی نگیر. تو هرگز از آن زنده بیرون نخواهی آمد

بیو اینستاگرام

Happiness, not in another place but this place…not for another hour, but this hour.

شادی، نه در یک مکان دیگر بلکه در همین مکان… در برای یک ساعت دیگر بلکه در همین ساعت

Happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed.

شادی هنری است برای اینکه هرگز خاطرات بدی که گذشته را در دهن خود نگه ندارید.

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

گاهی اوقات لذت شما منبعی برای لبخند شماست اما گاهی اوقات لبخند شما می تواند منبع لذت شما باشد.

متن بیو انگلیسی شاد

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

عشق وضعیتی است که در آن شادی شخصی دیگر مهم تر از شادی خودتان باشد

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

شادی هنگامی است که آن چه که فکر می کنید، می گویید و عمل می کنید در یک راستا و هماهنگ باشد.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید