این روزها نوشتن متن برای بیوی واتساپ، تلگرام و اینستاگرام بسیار رواج پیدا کرده و هر کس با توجه به روحیات و علایق خود متنی کوتاه را برای بیوی خود انتخاب می کند. برخی افراد نیز دوست دارند متون انگلیسی را در بیوی خود بیاورند و موضوعات عاشقانه را به زبان انگلیسی برای بیوی خود برمی گزینند. تانما در این مطلب نمونه هایی جذاب از متن بیو انگلیسی عاشقانه را در تانما آورده است؛

چندین متن عاشقانه ی انگلیسی برای بیو

i 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

جملات بیو به زبان انگلیسی

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

بیو تلگرام

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

بیو تلگرام

بیو واتساپ

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

ever ignore the one who loves you for the one you like

هیچ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

بیو اینستاگرام

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن بیو واتساپ

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

I let you in my world, then you became it

من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن بیو واتساپ

متن بیو تلگرام

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

You are my dream come true

تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

You+Me=Happiness forever

تو + من = خوشبختی برای همیشه

متن بیو اینستاگرام

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

I could stare at you forever

من می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the world

تو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

جمله انگلیسی عاشقانه برای بیو

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

You and I connect like bluetooth

من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه انگلیسی

متن انگلیسی عاشقانه برای بیو واتساپ

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss you

من فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن انگلیسی عاشقانه برای بیو تلگرام

Every day I look at you and feel love and inspiration
هر روز به تو نگاه می کنم و عشق و الهام را احساس می کنم

I can’t wait to spend the rest of our lives together
بی صبرانه منتظرم تا باقی عمرمون رو با هم زندگی کنیم

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood
حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو حال و هوای من را عوض می کند

متن انگلیسی عاشقانه برای بیو اینستاگرام

I want to be the only hand you ever need to hold
می خواهم تنها دستی باشم که همیشه می گیری

I like ME a little bit more when I’m with YOU
وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر دوست دارم

Love is always patient and kind
عشق همیشه صبور و مهربان است

بیو عاشقانه

جملات انگلیسی عاشقانه برای بیو

I let you in my world, then you became it
بهت اجازه دادم وارد دنیایم بشی و بعد تو دنیایم شدی

Never love anyone who treats you like you’re ordinary
هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یک آدم عادی رفتار می کنه

My heart is and always will be yours
قلب من همیشه مال توست و مال تو خواهد بود

بیوی عاشقانه انگلیسی

I want the part of you that you refuse to give to anyone
من بخشی از تو را می خواهم که از دادنش به دیگران امتناع کرده ای

All that you are is all that I’ll ever need
تمام آن چه هستی تمام چیزی است که من همیشه به آن نیاز خواهم داشت

I’ve liked you since I met you
از زمانی که با تو آشنا شدم دوستت داشته ام

متن بیو انگلیسی عاشقانه

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتی تو رو همه جا میبینم.

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن بیو واتساپ

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای واتساپ

“Please remember: love should make you feel good.”

یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای تلگرام

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای اینستاگرام

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن بیو انگلیسی

متن بیو انگلیسی عاشقانه

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می کنیم اما یادمان می رود که چشمان مان حرف می زنند.

?Will you promise to stay till eternity

قول می دهی تا ابد بمانی؟

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

بیوی عاشقانه انگلیسی

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood

حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو، حال و هوای من را عوض می کند.

I don’t know what to talk about, but I wanna talk to you

من نمی دانم در مورد چه چیزی می خواهم حرف بزنم، اما می خواهم با تو صحبت کنم.

To give love, you must have it, somewhere in your soul

برای عشق ورزیدن، باید آن را در جایی در روح خود داشته باشید.

متن بیو انگلیسی عاشقانه

Let’s commit the perfect crime. I’ll steal your heart and you’ll steal mine

بیا یک جرم اساسی مرتکب شویم. من قلب تو را می دزدم و تو قلب من را.

Love does not come to those who seek it, but to those who give love

عشق نزد کسانی که به دنبال آن هستند، نمی آید، سمت کسانی که عشق می دهند می آید.

You are the one for me

تو برای من تکی.

بیوهای عاشقانه

جملات بیو

My love for you is never ending

عشق من به تو هرگز پایان نمی یابد

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

بیو انگلیسی عاشقانه

The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادهای شما را می پذیرد و به زیبایی از آنها دریغ می کند.

I won’t let anything break us ever

من نمی گذارم هیچ چیزی (عشق بین) ما را بشکند.

Living with you and loving you is the dream

زندگی با تو و دوست داشتن تو خواب است.

متن بیو انگلیسی عاشقانه

Being in love is the most beautiful thing ever

عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

بیو اینستا

بیو واتساپ

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the world

تو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

I trust you just because I love you

من به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

To give love, you must have it, somewhere in your soul

برای عشق ورزیدن، باید آن را در جایی در روح خود داشته باشید.

بیو تلگرام

Relationships are perfectly tied to the strings of love

روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

Love is absolute. But the conception of Love varies with the individual consciousness

عشق مطلق است. اما مفهوم عشق با آگاهی فردی متفاوت است.

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love

یک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

بیو اینستاگرام

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

بیوهای عاشقانه

متن بیو انگلیسی عاشقانه

I let you in my world, then you became it
بهت اجازه دادم وارد دنیایم بشی و بعد تو دنیایم شدی

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای واتساپ

I want you to be happy, but I want you to be happy with Me
من دوست دارم خوشحال باشی، اما دوست دارم با من خوشحال بشی

You feel like a beautiful backdrop to my life. You make me feel whole
تو مثل یک پس زمینه زیبا در زندگی منی. تو باعث میشی احساس کافی بودن کنم.

I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you
دوستت دارم، نه تنها به خاطر چیزی که هستی، بلکه به خاطر چیزی که من هستم وقتی با تو ام

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای تلگرام

I love you. That’s all I know
دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.

My love and adoration for you only grows stronger with time. Much, much stronger
دوست داشتن و عشق ورزی من به تو هر زمان پر رنگ تر میشه. خیلی خیلی پر رنگ

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

بیوی عاشقانه انگلیسی

متن بیو انگلیسی عاشقانه برای اینستاگرام

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

Have a great day at work – I’m counting down till you get home
اوقات خوشی در محل کارت داشته باشی. من لحظه شماری می کنم تا بیای خونه

I’ll love you always
همیشه دوستت خواهم داشت

بیوی عاشقانه انگلیسی

I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

I think about you 24/7
من 24 ساعت 7 روز را به تو فکر می کنم

متن بیو انگلیسی عاشقانه

You are my sunshine
طلوع خورشید من تویی

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

without your love how could i smile again …

بی عشق تو چطور میتونستم باز لبخند بزنم

متن بیو انگلیسی

جملات انگلیسی برای بیو

My heart is full of pain honey but there is no one here by my side …Shit

قلب من پر از درده عسلم ولی هیچکس اینجا کنارم نیست…لعنتی

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

Love Failure

Is only the opportunity to begin again

Only this time more wisely

شکست عشقی

فقط فرصتی برای آغاز دوباره است

تنها این بار عاقلانه تر

متن بیو انگلیسی عاشقانه

The heart is not like a box that gets filled up; it expands in size the more you love

دل آدما مثل جعبه نیست که پر بشه، بلکه هرچه بیشتر عشق و محبت بورزی بزرگ تر می شه

if you walk away my heart will stop beating

اگه تو بری تپش قلبم متوقف می شه!

I’m something you’ll regret losing
I can promise you that much

من همون چیزی هستم که اگه از دست بدی حسرت می خوری
اینو بهت قول میدم!

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید