40 متن ودل نوشته زیبا وخواندنی وجالب به مناسبت زادروز کوروش کبیر

زادروز کوروش کبیر نزدیک است برای آشنایی با متن و دلنوشته ویژه زادروز کوروش کبیر با تانما همراه شوید:

متن ادبی زادروز کوروش کبیر

متن ادبی زادروز کوروش کبیر

متن ادبی زادروز کوروش کبیر

باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند . روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد

👑👑👑👑

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست که با تیمار و اندوه خواری های مهرورزانه است.

کوروش هخامنشی

👑👑👑👑

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش

👑👑👑👑

و آنگاه که سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر می داشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد.

کوروش کبیر

👑👑👑👑

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست

و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

دل نوشته زادروز کوروش کبیر

دلنوشته زادروز کوروش کبیر

دلنوشته زادروز کوروش کبیر

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

👑👑👑👑

کوروش از پدرش آموخته بود:

کسی را نیاز برآورده نخواهد شد که از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه ای نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان است.

کوروش کبیر یا داراب

👑👑👑👑

متن مناسب زادروز کوروش کبیر

من یاور یقین و عدالتم ، من زندگی ها خواهم ساخت،

من خوشی های بسیار خواهم آورد

من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد،

زیرا شادمانی آنها شادمانی من است.

👑👑👑👑

ای پسر من بشنو تو را می گویم

که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است

زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند

ولی دانش و تربیت باقی ماند

👑👑👑👑

من برده داری را بر انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه ی مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.

کوروش کبیر

یاران من، بدانید كه مرگ چیزى است شبیه به خواب. در مرگ است كه روح انسان به ابدیت

مىپیوندد و چون از هر قیدى آزاد و از علایق جسمانى پاك و رها مىشود بر آتیه تسلط مىیابد.

کوروش کبیر

تک جمله های زادروز کوروش کبیر

تک جمله های زادروز کوروش کبیر

تک جمله های زادروز کوروش کبیر

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

👑👑👑👑

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

👑👑👑👑

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

پیام زیبا برای زادروز کوروش کبیر

پیام زیبا برای زادروز کوروش کبیر

پیامک تبریک زادروز کوروش کبیر

کوروش ای جانم فدای راه تو

درتن ومغزم همه اوای تو

چون خردمندان خردمندی کنی

در تن وجان همه مردی کنی

👑👑👑👑

دست از دزدی و كاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار

زیرا هركس كه نیكی كند پاداشِ نیكی یابد

و هر كه بدكارِ گشت بـه سزای سخت خواهد رسید

👑👑👑👑

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

من همه سرزمین ها را در صلح (امنیت) نشاندم.

کوروش کبیر

پیامک زیبا برای زرادروز کوروش کبیر

زادروز کوروش کبیر

'اس ام اس تبریک زادروز کوروش کبیر

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد،

اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست

مال و مکنت از یزدان برسد (زاد روز کوروش کبیر همایون باد )

👑👑👑👑

خون پاک آریایی در تنت

مهروماه پارسایی در سرت

نغمه تابان مزدا بر لبت

جلگه آب رهایی همرهت

👑👑👑👑

کار بزرگ وجود ندارد

بـه شرطی کـه

آن رابه کارهای کوچک تر تقسیم کنیم

== روز کوروش کبیر مبارک ==

فرمانروا، به باور من باید که نشان تفاوت اش با مردمان نه در زندگانی آسوده و پر آرایه باشد که در پیش اندیشی ها باشد و در خِرَد و در شوق وی به کار…

کوروش کبیر

👑👑👑👑

بـه رئیس وسردار خود

گستاخ مباش و درخدمت استوار بایست

آچه برخود نیک ندانی بـه دیگران نیز نیک نشمار

با دوستان بـه یگانگی بر خورد كن

👑👑👑👑

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .(زاد روز کوروش کبیر همایون باد )

باید آگاه باشیم که به روزگاران پیش، آز تاراج کردن، سرنوشت بسی پیروز گران را دگرگون کرده است. هر آنکه به تاراج می رود مرد نیست، استری است بارکش!

کوروش کبیر

اس ام اس زادروز کوروش کبیر

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما …

کوروش ای شیر ژیان پارسی

ای سخن هایت دمادم راستی

ای هوای پاک شاد آشتی

میهنت را درجهان آراستی

ای رهگذر من کوروش هستم ، به این قبر رشک مبر(زاد روز کوروش خجسته باد )

👑👑👑👑

ای مرد من کوروش فرزند کمبوجیه ام، که امپراطوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم. پس بر این مقبره رشک مبر.

زاد روز کوروش کبیرهمایون باد

👑👑👑👑

نسبت بـه پدر و مادر خود

فرمان بردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند

مانند شیری اسـت

كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچكس بیم ندارد

👑👑👑👑

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

👑👑👑👑

اگر تـو را فرزندی اسـت

بـه مدرسه بفرست و بـه تحصیل علم بگمار

زیرا علم ودانش چشمِ روشن اسـت

👑👑👑👑

وقتا که آفتاب جهان تاب معرفت

از طرف بام قصر تو میشد جهانستان

جوشنده آب ها و خروشنده بادها

تا زنده تو گشت و تو پاینده همچنان

👑👑👑👑

گوئی بهوش بود که از چشم ذوالقرن

چون چشمه حیات بظلمت شود نهان

یا خود به سیل فتنه ترک و عرب نبود

آن قدرتی که بسترد این نقش جاویدان

👑👑👑👑

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .(زاد روز کوروش هخامنشی خجسته باد )

تک بیت مناسب زادروز کوروش کبیر

زنم فریاد و گویم نام کوروش

بود تنها سوار جاودانه

👑👑👑👑

هرگز نخواب کوروش!

بی نام تو وطن نیز

نام و نشان ندارد

اشعار زادروز کوروش کبیر

منم فرزند کوروش خون ایرانی به رگ دارم

منم ایرانی آزاده فرزند خشایارم

من از پستی من از زاری من از خواری گریزانم

منم دل بسته آن خاک من فرزند ایرانم…

👑👑👑👑

همی گفتار تو گفتار نیک است

تو دادی درس عدل و عادلانه

قسم خوردم به نامت آریایی

تویی حافظ خاکت هر زمانه

👑👑👑👑

دارا کجای کاری؟

دزدان سرزمینت

بر بیستون نوشتند

اینجا خدا ندارد ! !

روز وداع خورشید

زاینده رود خشکید

زیرا دل سپاهان

نقش جهان ندارد

بر نام پارس دریا

نامی دگر نهادند

گوییکه آرش ما

تیرو کمان ندارد

از دل ویرانهای تخت جمشید

از میان یادهای فرٌ جمشید

از دل خاک گوهربار نیاکان

امپراطوری بی همتای ایران

یک صدایی خسته اما پر وقاربانگ می آرد

منم کوروش .. شه و شاهنشه ایران

شعر با موضوع زادروز کوروش کبیر

به پاس نام آزادی که بر نامت نگین گشته

به یاد مهر انسانی که در جانت عجین گشته

به پاس دولت بخشنده وجدان

تو را این دل سراییست خالصانه

تویی شاه جهانم عاشقانه

تو با اسب سیاه خود فکندی

تمام خاک دنیا فاتحانه

بود تنها یگان دستی به شمشیر

که گیرد دست دشمن را نشانه

چه گویم از سپاه و ارتش تو

که شد تا قلب یونان آن روانه

👑👑👑👑

درودم بر تو ای کوروش

تو ای دادار هر چه داد

تو ای کوبندۀ بیداد

تو ای فریاد آبادی

تو ای آغاز آزادی

تو ای خورشید بی پایان

الا شاهنشه ایران…

👑👑👑👑

به کوروش به آرش به جمشید قسم

به نـقـش و نـگار تخت جمشید قسـم

ایــــران همی قلب و خون مـن اســــت

گـــرفــتـــه زجــان در وجـــود مــن اســت

بـــخــوانـیــم ایــن جـــمـلـه در گــوش بــــاد

چـــو ایــــــران مـــبــــاشــد تــن مـــن مــبــاد

متن خاص زادروز کوروش کبیر

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .(زاد روز کوروش کبیر خجسته باد)

👑👑👑👑

من کوروش هخامنشی فرمان دارم که بر مردمان ملال نرود که ملال مردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من.بگذارید هر کس به آیین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.فرودستان را در یابیدو هر کس به تکلم قبیله خویش سخن گوید.گسستن زنجیرها آرزوی من است.ما شب و شقاوت را خواهیم زدود و زندگی را ستایش خواهیم کرد.تا هست سرزمین من آسمانی باد.

کوروش کبیر

👑👑👑👑

اگر خواهیم که فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته به نیکی ها، چاره یی مان نیست جز آنکه نیک تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی بینند، فرومایگی و پستی نمی شناسند و بسوی اش گام نمی نهند. و چون سخن زشت و شرم آور نمی شنوند، زشت و شرم آور نمی گویند. پس، آن گونه زندگانی پیش خواهند گرفت که نیکوست و زیباست.

کوروش کبیر

آیا این مطلب مفید بود؟
گالری تصاویر
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید