پر انرژی ترین جملات و متن ها در مورد خوشبختی و آرامش

برای اینکه خوشبختی کنیم گاهی دنبال بهونه هستیم و شاید هم خیلی وقت ها شرایط خودمون رو با دیگران مقایسه می کنیم و معیار ما اندازه های خوشبختی دیگرانه اما حواسمون نیست که خوشبختی یعنی دیدن چیزای کوچیک! بنابراین برای اینکه احساس شادی و آرامش و خوشبختی کنید دنبال اتفاقات خیلی بزرگ خاص نباشید. تانما یه مجموعه خوب و پر انرژی و متفاوت در خصوص متن درباره خوشبختی براتون جمع آوری کرده که در زیر می خونید؛

جملاتی زیبا و دلنشین در مورد خوشبختی و شادی

خوشبختی مانند پروانه ایست
اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند
ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

خوشبختی یعنی
داشتن کسی که در تمام دنیایش جا داشته باشی
از تمام ثروت و مال دنیا جز به داشتن تو از خدا هیچ نخواهد
و تو تمام دنیایش باشی…

هرگز اجازه نده رفتار مردم تعیین کننده میزان آرامش درونت باشد

متن در مورد آرامش

خوشبختی یعنی
بفهمی که خدا همیشه هواتو داره

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند
بد خط بود
روزگار نتوانست آن ها را بخواند

خیلی ها می خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند، بعد به زندگی لبخند بزنند ولی نمی دانند تا به زندگی لبخند نزنند، به آسایش و خوشبختی نمی رسند

متن در مورد شادی

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می شنوند ، اما هرگز بدون آنکه واقعا آن را بشناسند از جهان می روند

کتاوییرنر

کار کنید تا به آسایش برسید بکوشید تا به موفقیت نایل شوید

توماس آکبس

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه های ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

متن درباره خوشبختی

متن خوشبختی

خوشبختی و آرامش یعنی:
توانایی سپاسگزاری
و لذت بردن از انچه که هستید
و آنچه که دارید

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

امروز خدای مهربان
در انتظار توست
تا حرکت کنی و
برکتی بی نهایت تو را دهد
پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش
حرکت از تو، برکت از او

جملاتی زیبا در مورد آرامش

خوشبختی بر سه پایه استوار است:
فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شماردن شیرینی های امروز
امیدواری به فرصت های فردا

در زندگی فقط یک خوشبختی و آرامش وجوددارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند.

آرامش را در مسیر عشق خواهی یافت و عشق بزرگ ترین نیروی روی زمین است که همه چیز را فتح می کند

آرزوی آرامش

آرامش را نخواهی یافت مگر با گوش سپردن به نجوای درون که از اعماق قلبت سرچشمه گرفته است

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

این کافی نیست که تنها درباره آرامش صحبت کنیم
بلکه باید به آن اعتقاد داشته باشیم
و تنها اعتقاد به آن کافی نیست بلکه باید آن را تمرین کنیم

آرزوی آرامش

آرزوی خوشبختی

چه زیباست
زندگی کردن با امید …
نه امید بخود؛
که غرور است !
نه امید به دیگران؛
که تباهی است !
بلکه امید به خدا؛
که خوشبختی و آرامش است

زندگی کن
هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که
گذشته خود را بخرد
بنابریان تمام زندگی را زندگی کن

هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…

پیام زیبای آرزوی خوشبختی

زندگی کتابی است پر ماجراست،

هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

خوشبختی یعنی منتظر شادی های بزرگ نموندن

و کیف کردن از تمام شادی های کوچک

زندگی مثبت

«تو فقط یک بار زندگى می کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می کنى. تو فقط یک بار می میرى.

اگر زندگی آن گونه نیست که تو می خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت تر فکر کن، فردا متفاوت تر نتیجه می گیری.

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم

زندگی مثبت

اس ام اس در مورد خوشبختی

آدم ها خوشبخت متولد نمی شوند خوشبختی شان را می سازند!

خوشبختی یعنی … همه چیزت پیش یک نفر باشد دلت، فکرت، نگاهت

خوشبـختی داشتن کسی است!
که بـیشتر از خودش
تو را بـخواهد
و
بـیشتر از تو
هیچ نخواهد !
و
تو
بـرایش تمام زندگی بـاشی.

متن با موضوع خوشبختی

خوشبـختی یعنی بنده خدایی هستیم که تمام خوبی ها از اوست

خوشبـختی یعنی با امید به خدا زندگی کنیم

وخوشبـختی یعنی لذت بردن از داشته ها

غـم را خدا نیافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تنها پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسان ها زشتی ها را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می کنند.

واقف بودن به اینکه هر چه داریم از رحمت خداست

و هر چه نداریم از حکمت خدا …

احساس خوشبـختی یعنی همین!

متن پیام با موضوع خوشبختی

خوشبختی به چقدر داشتن نیست...

"به چقدر لذت بردن از داشته هاست"

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و برکت و امید ببارد

در زندگی فقط یک خوشبختی وجود دارد:

عشق بورزیم و به ما عشق بورزند.

پیام خوشبختی

متن اس ام اس با موضوع خوشبختی

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی یک مرد...

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم..

خوشبختی یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید

متن در مورد آرامش

خداوند مهربان من …

دلم، به سان قبله نماست

وقتی عقربه اش به سمت تو باشد،

در آرامشم …

دیگه قوی شدم!

می بینم!

می خندم!

رد می شم!

تو این را می دانی،

بهترین تصمیم آن تصمیمی ست

که باعث آرامش قلبت شود.

متن در مورد شادی

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

خدا زمین رو مدور آفرید تا به انسان بگه همون لحظه ای كه فكر می كنی به آخر دنیا رسیده ای درست در نقطه آغاز هستی.

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست.

متن درباره آرامش

جملاتی زیبا در مورد خوشبختی

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش »

در راهی که به خدا میرسد، “امید بی پایان” تنها توشه ی ماست.

امید مانند ستاره قطبی در تاریکی میدرخشد.

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼﺍﺳﺖ…

جملاتی زیبا در مورد آرامش

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما

اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمیبینیم

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

آرزوی خوشبختی

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق رابه خود دهیم كه در آرزوی آن باشیم

با تو بودن
چیزیه که بهش میگم خوشبختی..

چرا راه دور میروی
خوشبختی از گوشه لبانت آغاز می شود
کافیست بخندی
تا دنیا به رویت بخندد..

آرزوی خوشبختی

متن در مورد خوشبختی

خوشبختی، اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه
خوشبختی تو دل آدمه
دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته

خوشبختیِ من، لَم داده
بر روی منحنیِ ڪوچکِ لبخندت…

خوشبختی یعنی
تو قلب یارم
یه جای محکم دارم

پیام زیبای آرزوی خوشبختی

خوشبختے یعنے :
در خاطر کسے ماندگارے
ڪہ لحظه هاے نبودنت را
با تمام دنیا معامله نمیکند️

خوشبختی مانند پروانه ایست
اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند
ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست

حداقل تو بخند
شاید روزگار از رو برود و رنگ خوشبختی را به زندگی برگرداند ...

زندگی مثبت

خنده ببارد به لبت
ای همه خوشبختی من...

خوشبختی
با یک
لبخند آغاز می شود...!...

خوشبختی یعنی من و تو بشیم ما...

زندگی مثبت

اس ام اس در مورد خوشبختی

عکس ما را قاب کن هر چند با گرد و غبار
تا که خوشبختی بداند خاطراتی داشتیم...

به تو فکر می کردم؛
خوشبختی از پنجره سرک کشید!...

خوشبختی میتونه
داشتن آدمی باشه که بلده حتی از راه دور هم ، حالتو خوب کنه ......

متن با موضوع خوشبختی

و خوشبختی گاهی داشتن یک لبخند
از اعماق دل است!...

وجودت تضمین می کند خوشبختی دلم را......

بوی عشق میدهی
بوی بهشت
چه خوشبختم که خدا
سرنوشت مرا با تو نوشت...

متن درباره خوشبختی

خوشبختی برای کسانیست که از لحظه لذت میبرن .....

خوشبختی همین است
که هر روز تو کنارم ، باشی و بس...

گاهی اوقات “ عشق ” همه خوشبختی نیست . . .
گاهی اوقات “ رفاقت ” یعنی عشق !...

آرزوی آرامش

متن اس ام اس با موضوع خوشبختی

تو را دارم...
و این برای یک عمر خوشبختی
کافیست.....

تو بمان
خوشبخت شدنت با من...

‏گاهی اوقات بهتر است دست از جستجوی خوشبختی برداریم و فقط خیلی ساده شاد باشیم...

متن در مورد آرامش

خوشبَختی چه ساده است!
پایِ تو که میان باشد،
این واژه یعنی تو!...

برای لمسِ خوشبختی
داشتن دست هایت ڪافی ست ....

خوشبختی مانند یک بوسه است ؛ برای اینکه از آن لذت ببرید ، باید آن را با کسی سهیم باشید...

متن در مورد شادی

همین که مال منی ،همین که دارمت... همین یعنی خود خود خوشبختی و شادی...

هیچ خوشبختی
بزرگتر از سلامتی و آرامش فکر نیست...

تمام عمر را دنبال خوشبختی تلف کردم
وخوشبختی همین جا بود بین خنده ای کوتاه...

جملاتی زیبا در مورد خوشبختی

متن با موضوع خوشبختی

عکس ما را قاب کن هر چند با گرد و غبار
تا که خوشبختی بداند خاطراتی داشتیم...

خوشبختی را با تو می خواهم
همیشه باش که با تو در نهایتم من...

خوشبختی برای کسانیست که از لحظه لذت میبرن .....

جملاتی زیبا در مورد آرامش

برای اینکه حالت خوب باشه
روز را با داشته هایت شروع کن
و به نداشته هایت بگو :
به زودی می بینمتون

قلبت را آرام کن
یک وقت هایی بنشین و خلوت کن با روح درونت
بیشتر لمس و تجربه اش كن
نگاه كن به نعمت هایت
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختى هایت

متن درباره خوشبختی

خوشبخت کسی است
که شکوه رفتارش
آفریننده ی لبخند زندگی
بر لب های دیگری باشد...

مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره
از مسیر لذت نبری
زندگی تو باختی!...

خوشبختی یعنی...
بودن تو به توان ابدیت......

جملات خوشبختی

آرزوی آرامش

عاشق شده ام حال و هوایم خوبَست

درد است ولی درد برایم خوبست

ارامش من! با تو فقط حالم نه

خوابم،نفسم،لحنِ صدایم خوبست

زندگیت رنگی می شود

وقتی که تو

شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی…

لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم

غم ها را با هم درمان کنیم

تا با هم طعم شادی

و خوشبختی را بچشیم

پیام زیبای آرزوی خوشبختی

پنج قدم تا خوشبختی:

قلبت را مملوء از مهربانی کن ..

ذهنت را از نگرانی رها کن ..

ساده زندگی کن ..

بیشتر ببخش ..

کمتر توقع داشته باش ..

بگذار، هر ثانیه

حال تو خوب باشد

بگذار رفتنی ها بروند، و ماندنی ها بمانند

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

متن درباره خوشبختی

دیروزت خوب یا بد گذشت

مهم نیست

امروز روز دیگریست

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را که یاد گرفت

فردا با پای خودش می آید

شک نکن …

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی،

آن است که گاهی درد و رنج هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید،

چرا که شادمانی برتر و نهایی،

همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می زنید

شاد بودن به این معنا نیست که

همه چیز خوب است،
شاد بودن به این معناست که

شما تصمیم گرفتید

فراتر از هرآنچه کامل نیست را ببینید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید