کلیسای سورپ گئورگ در خیابان وحدت اسلامی قرار دارد در سال ۵۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است این مکان در سال ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۵ نمازخانه بود و در سال ۱۸۳۵ تبدیل به کلیسا شد و در سال ۱۸۸۲ بازسازی شده است و به صورت کنونی درآمده است.

مراسم عشا و گئورک

مراسم در کلیسا

مراسم عشا و گئورک

مراسم بزرگداشت در کلیسا

 

مراسم بزرگداشت گئورگ مقدس به همراه عشاء ربانی در کلیسای سورپ گئورگ تهران برگزار شد.

مراسم بزرگداشت گئورگ مقدس در تهران

مراسم بزرگداشت گئورگ مقدس به همراه عشاء ربانی با حضور اسقف اعظم ارامنه تهران در کلیسای سورپ گئورگ تهران برگزار شد.

تصاویری از مراسم بزرگداشت عشا ربانی

مراسم عشا و گئورک

مراسم بزرگداشت عشا ربانی

مراسم عشا و گئورک

مراسم عشا

مراسم عشا و گئورک

مراسم عشا ربانی

مراسم عشا و گئورک

کلیسا

مراسم عشا و گئورک

کلیسای سورپ گئورگ

مراسم عشا و گئورک

مراسم کئورک

مراسم عشا و گئورک

مراسم بزرگداشت عشا ربانی کلیسای سورپ گئورگ

مراسم عشا و گئورک

مراسم بزرگداشت گئورگ

منبع:ایرنا

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید