آذر روز یا جشن آذرگان چه روزی است و چه آداب ورسومی دارد ؟

در باره جشن آذرگان چه می دانید؟ زمان برگزاری جشن آذرگان و فلسفه ی آن چیست؟ با توجه به اینکه آذرگان جزو یکی از مهم ترین جشن های ایران باستان است و ریشه در فرهنگ ها و رسومات آئین زرتشتی دارد خالی از لطف نیست که با دنیای سرگرمی تانما همراه شده و در ارتباط با این جشن زیبا اطلاعات لازم را کسب کنید.

معرفی جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

ماه نهم تقویم ایرانیان آذر است. آذر یعنی “آتش” و در فرهنگ ایرانیان باستان رسم بود که نگهبانی و پاسبانی این ماه و روز را به “ایزد آذر” می سپردند. از این رو، مردم به زیارت آتشکده ها می رفتند، در پشت بام خانه ها آتش می افروختند و در همه جای کشور شادمانی سر می دادند.

عنصر آتش برای ایرانیان اهمیت خاصی داشته است. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم، متوجه خواهیم شد هر آتش و نوری از جمله نور خورشید و ماه (آتش آسمانی) و شعله آتش ارزش قائل بودند.

مردم ایران زمین قرن ها پیش از میلاد مسیح، از سرزمین های سرد ی که در شمال قرار داشته است کوچ کرده اند ودر پی یافتن محلی گرم برای زندگی، بودند وسرانجام به سرزمینی رسیدند که بعدها “ایران” خوانده شد و در آن سکنی یافتند.

مطلب زیر در مورد پیشینه جشن آذر گان که یکی از جشن های باستانی ایران زمین بوده است می باشد با ما باشید :

زمان برگزاری جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

در نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می شود یعنی آذرروز در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر است با سوم آذر ماه خورشیدی.

رسوم جشن آذر گان

جشن آذرگان

جشن آذرگان

در برگزاری آیین های زرتشتی، آتش محوریت دارد. در دین زرتشت سه گروه آتش مقدس آیینی وجود دارد: آتش بهرام، آتش آدران و آتش دادگاه. اما علاوه بر این آتش های آئینی، تقسیم بندی دیگر از این عنصر خاص یعنی آتش، در اوستا آمده است.

ابوریحان بیرونی در صفحه ۲۵۶ ترجمهٔ آثارالباقیه دربارهٔ این جشن می آورد: «... روز نهم آذر عیدی است که به مناسبت توافق دو نام آذرجشن می گویند و در آذرروز به افروختن آتش نیازمند می باشند و این روز جشن آتش است و بنام فرشته های که به همهٔ آتش ها موکل است نامیده شده، زرتشت امر کرده در این روز آتشکده ها را زیارت کنند و در کارهای جهان مشورت نمایند …»

لازم به ذکر است که زرتشتیان هر روز نمازهای پنج گانه خود را به سمت نور و روشنایی به جای می آورند و این نوع عبادت باعث شده که بسیاری از مردم فکر کنند زرتشتیان “آتش پرست” هستند. این تصور غلط است و فلسفه دین زرتشت اصلا در مفهوم جایگزین کردن آتش با خدای یکتا نمی گنجد.

فلسفه جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

در رابطه با ریشه جشن آذرگان چنین میتوان گفت که : آذر در اوستا «آتَر/ آتَرش» و در پهلوی «آتُر / آتَخش» و در فارسی امروز «آذر / آتش» است. آذر، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزداست برای همین گاه او را در شمار امشاسپندان آورده اند.

در فرهنگ ایران، آتش یکی از پدیده های طبیعی ستودنی است چون گرمای زندگی را در کالبد دیگر پدیده های هستی جاری می سازد و با نور خود که نشانی از آذر اهورایی است جان و دل یاران اهورامزدا را روشنایی می بخشد پس «سوی پرستش» اهورا مزداست و آتش پرستاران در آتشکده از آن پرستاری می کنند.

جشن آذرگان از جشن های ویژه آتش در فرهنگ ایران است که در ستایش آذر اهورایی برگزار می شود.

در معرفی جشن آذرگانباید ذکر کرد که : (جشن آذرگان) جشنی دیگر از جشن­ هایی است که آتش در آن بسیار مقدس است ودر بزرگ داشت آذر ایزد که ویژه همه آتش ­هاست و از احترام ویژه ­ای نسبت به سایر آخشیج ­ها (عناصر)برخوردار است.

آئین های جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

تصاویر جشن آذرگان

مراسم جشن آذرگان این روزها در شهرهای کرمان، یزد، شیراز، تهران و… از طرف زرتشتیان و با شرکت این گروه از اقلیت های مذهبی در مراکز دینی خودشان برگزار می شود. خواندن بخش هایی از اوستا توسط موبد، بخش همیشگی این آیین به شمار می رود

تاریخچه جشن آذرگان

جشن آذرگان

جشن آذرگان

گذشته گان ما آذرگان را روزی خجسته می دانستند و در خانه ها و بام ها آتش افروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و خواندن نیایش ها و گستردن سفره آیینی با خوراکی های گوناگون در آتشکده ها که آذین بندی شده بودند، جشن می گرفتند.

به هنگام جشن، بر آتش چوب های خوش سوز و خوش بو می نهادند و آنگاه به مناسبت آغاز سرما، از آتش فروزان در آتشگاه، هر کس اخگری به خانه برده و آن آتش تا پایان زمستان در خانه ها فروزان بود و نمی گذاشتند خاموش شود و آن را نیک فرجام و فرخنده می دانستند.

یکی از نیایش هایی که در آذر روز هرماه و از جمله در آذر روز از آذرماه خوانده می شود «آتش نیایش» نام دارد که پنجمین نیایش از پنج نیایش «خرده اوستا» است. مسعود سعد سلمان، شاعر پارسی گوی، در قطعه هایی که برای نام ماه های ایرانی سروده، دربارهٔ «آذر ماه» می گوید:

ای ماه، رسید ماه آذر / برخیز و بده می چو آذر آذر بفروز و خانه خوش کن / ز آذر صنما به ماه آذر

او همچنین دربارهٔ «روز آذر» گفته است:

ای خرامنده سرو تابان ماه / روز آذر می چو آذر خواه شادمان کن مرا به می که جهان / شادمان شد به فر دولت شاه

دلیل برگزاری جشن آذرگان این است که روز نهم از هر ماه " آذر" یا " اَتر "(Atar) نام دارد. گاه شمار ایرانی یا همان تقویم ایرانی در هر ماه ,به فرخندگی هم نامی روز و ماه جشن باستانی برگزار می شود. در ماه آذر هم این جشن در 9 این ماه با نام جشن آذرگان و به نام ایزد آذر و بزرگداشت جایگاه آن در اندیشه ایرانیان برگزار می شود. آذر نهمین روز از هر ماه در گاهشماری اوستایی است و ماه نهم هر سال، با آگاهی از سی و یک روزه بودن ماه های کنونی در نیمسال نخست بهار و تابستان، جشن آذرگان برابر با سوم آذر ماه در گاهشمار نوین می باشد.

تصاویر جشن آذرگان

جشن آذرگان

زمان جشن آذرگان

جشن آذرگان

رسوم جشن آذرگان

جشن آذرگان

پیشینه جشن آذرگان

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید