مرداد روز یاجشن مردادگان چه زمانی است وچه آداب ورسومی دارد ؟

جشن مردادگان چیست؟ در زمان ایران باستان مردم به بهانه های مختلف جشن به پا می کردند که هدف اصلی این جشن ها شکر گزاری از اهورا مزدا یعنی همان خداوند بزرگ بوده است .

(برای تمام نعمت هایی که در اختیار آنها قرار داده است .) یکی از جشن های دوازده گانه ایرانی ها جشن امردادگان به شمار می رود که از زمان های بسیار دور اجرا می شود.

جشن امردگان نماد زندگی ونشاط و بی مرگی است . نکته مهم در تلفظ نام این جشن این است باید حتما در ابتدای آن حرف الف قرار بگیرد چرا که خود کلمه مرداد به معنی مرگ و زوال است،

اما وجود حرف الف در ابتدای آن سبب می شود این کلمه به جاودانگی تغییر معنی دهد. با تانما باشید تا مروری داشته باشیم بر پیشینه جشن مردادگان :

زمان جشن مردادگان

جشن مردادگان

جشن مردادگان

زمان جشن مردادگان یا امرداد هفتمین روز از ماه امُرداد است (امُردادروز در امُردادماه) (هفتمین روز از امرداد در گاه شمار زرتشتی برابر با سوم مردادماه در گاهشماری رسمی و کنونی ایران است)

ریشه جشن مردادگان

جشن مردادگان

ریشه جشن مردادگان

کلمه امرداد كه اوستایی آن “امرتات” ameretat است ، از سه بخش درست شده است : “ا+ مر+ تات”. بخش نخست پیشوند نفی است ؛ بخش دو، از ریشه مصدری “مر” mar به معنی “مرگ” است و جزء سوم پسوند “تات” است به معنای “كاملی” ، “رسایی” و “سالمی” . بنابراین “امرتات” (امرداد=مرداد) یعنی بی مرگی (نامیرایی=جاودانگی=دوام جاودان) .

این نام در اوستا، به ویژه گاتها صفتی است از برای اهورامزدا، یعنی مظهر زوال ناپذیری و پایندگی خداوند است. اما در جهان خاكی نگهبانی و سرپرستی گیاه و رستنی با وی می باشد.

روز هفتم هر ماه ، امرداد نام دارد و مطابق معمول روز هفتم از ماه امرداد، جشن امردادگان برگزار می شد

كه در دوران باستان و عصر ساسانی و پس از آن مراسم و آدابی در دشت و فضای باز انجام می شد.

فلسفه جشن مردادگان

فلسفه جشن مردادگان

فلسفه چشن مردادگان

ماه اَمرداد و جشن اَمردادگان امروزه به نام مردادگان، در بین مردم رایج است. مرداد به معنی نیستی و مرگ است اما وقتیکه حرف الف در اول آن قرار می گیرد

آن را نفی می کند و به بی مرگی و جاودانگی، تغییر معنی می دهد.

زیرا امرتات در زبان اوستایی و امرداد در زبان پهلوی، از ششمین امشاسپندان و یکی از صفات اهورامزدا در گات ها است که دلالت بر بی مرگی و جاودانگی و زوال ناپذیری اهورامزدا دارد.

و در این رابطه در زراتشت نامه چنین آمده است :

چو گفتار خردادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

چو گفتار خردادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

سخن گفت دربارهٔ رستنی
که زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید به بیداد کردن تباه
به بیهوده برکندن از جایگاه

کزو راحت مردم و چار پاست
تبه کردن او، نه راه خداست

معرفی جشن مردادگان

معرفی جشن مردادگان

معرفی جشن مردادگان

فراوانی نعمت ها و طبیعت سبز، جاودانگی طبیعت، وفور آب رودها، آبشارها و رودخانه ها، گل های زیبا و آسمان پر ستاره در مرداد ماه سبب می شد تا بساط شکر گزاری از این نعمت ها پهن شود

وبا برگزاری جشن مردادگان نمود پیدا می کند .

در ایران باستان این جشن را به فرشته ای به نام امشاسپند امرداد نسبت می دادند. امشاسپند امرداد نماد جاودانگی و تندرستی بوده و به عنوان نماینده پاکی و آبادی زمین شناخته می شود.

این فرشته باید به نگهداری از جهان بپردازد، مشغول به آراستن غذاها و داروهایی باشد که اصل آنان از نباتات است و در نهایت بیماری ها، زیان و گرسنگی را از بین ببرد.

ایرانیان باستان هم به پیروی از این فرشته روز جشن امردادگان را به شور و شادی می گذارندند. همچنین هرکدام از این جشن های دوازده گانه ایرانی گل مخصوص به خود را دارند، که گل امرداد هم زنبق است.

درآن زمان در ایران هر روز از ماه نام مخصوص به خود را داشت و طبق رسوم معمول باید هر روزی را که با ماه مورد نظر هم نام می‎شد، جشن می گرفتند. یعنی هفتم هر ماه امرداد نامیده می شد و از این رو در زمان باستان و ساسانیان این روز را به عنوان جشن امردادگان مرداد ماه، در هفتم مرداد هر سال و با آدابی خاص در فضای باز جشن می گرفتند.

آداب ورسوم جشن مردادگان

آداب و رسوم جشن مردادگان

آداب و رسوم جشن مردادگان

برای برپایی جشن امردادگان در ایران باستان، مردم به سمت رود ها و باغ ها می رفتند و در دل طبیعت زنده و زیبا، حسابی به جشن و شادی می پرداختند. بعد از جشن، شروع به دعا و نیایش و پرستیدن خداوند بزرگ می کردند که در این رابطه اطلاعات زیادی باقی نمانده است. اما بعد از گذشت چندین سال هنوز هم برخی از ایرانیان برای نزدیک شدن به خدا و تشکر از او، مراسم جشن امردادگان را در قالب سخنرانی برگزار می کنند و در آن نیایش و سرودهایی را در وصف خداوند می خوانند.

تصاویر جشن مردادگان

تصاوبر جشن مردادگان

تصاویر جشن مردادگان

تصاویر جشن مردادگان

تصاویر جشن مردادگان

جشن مردادگان

جشن مردادگان

جشن مردادگان

جشن مردادگان

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید