با جشن نوسره و پیشینه آن آشنا شوید

جشن نوسره در چه تاریخی است فلسفه جشن نوسره چیست؟ یکی از ویژگی جشن های ایرانی گردهمایی ها و مراسم ایرانی در این است که با سرور و شادی همراه هستند و غم و اشک و گریه در آنها جایی ندارد.

ایرانیان جشن ها و آیین های میهنی خود را به گونه ای یکپارچه و با همبستگی و همزیستی شگفت انگیزی برگزار کرده و تفاوت های قومی و دینی و زبانی را عامل بازدارنده این یگانگی نمی دانسته اند.

آریایی ها جشن های متعددی برگزار می کردند و اکثر این جشن ها ریشه در اعتقاد آن ها داشت چرا که سعی می کردند در جشن ها به نوعی مقام و موقعیت عناصر طبیعی را پاس بدارند. با مطالعه مطلب زیر بیشتر با جشن نوسره آشنا خواهید شد با تانما همراه باشید :

ریشه جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

درباره پیشینه جشن نوسره در روایت ها آمده که بزرگان دینی و مذهبی و مسئولان با برگزاری این مراسم با برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای جشن سده به هر چه باشکوه تر برگزار شدن آن می پرداختند.

شاد زیستن ، تداوم و تازه سازی روابط اجتماعی و خانوادگی ، شکرگزاری و طلب صلح و نعمت را می توان از عناصر اصلی موجود در همه ی جشن های ایرانیان دانست .

از آداب برگزاری جشن نوسره برپایی آتش و خواندن نیایش و دعا در درگاه حق و ستایش زنان می باشد.

در گاه شماری های مختلف ایرانی، علاوه بر ماه ها هر یک از روزها هم نامی داشتند.

روز پنجم هر ماه، سپندارمذ ( لقب ملی زمین )بوده است. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به عنوان نماد مهر مادری و باروری می پنداشتند.

رسوم جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

روز پنجم از هر ماه به سپندارمذ در آیین باستان پارسی نسبت داده شده است که (به مناسبت سبزکنندگان زمین و سبز شدن زمین) به منظور ستایش و گرامیداشت زنان این روز را در ماه به گرامیداشت زنان اختصاص داده اند.

از آداب برگزاری جشن نوسره بر پایی آتش و خواندن نیایش و دعا در درگاه حق میباشد، در روایت ها آمده که با برگزاری این مراسم بزرگان دینی و مذهبی و مسئولان با برنامه ریزی و ایجاد آمادگی برای جشن سده به هر چه باشکوه برگزار شدن آن می پرداختند.

زمان جشن نوسره

«جشن نوسره» در ۵ روز قبل از جشن بزرگ سده برگزار می شود، ایرانیان با برگزاری این جشن خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن بزرگ سده آماده می کردند.

معرفی جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

تصاویر جشن نوسره

چون خواستگاه آریایی ها از مناطق سردسیر بوده از سرما و تاریکی هراس داشتند و آن را نشان اهریمن می دانستند و سعی می کردند با برگزاری جشن ها و آتش افروزی الهه ها و خدایانی که گرما و نور را جایگزین سرما و تاریکی می کردند به نوعی آن ها را عبادت کنند و جشن نوسره یکی از این جشن ها بوده است.

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید