پشیمون نیستم

مهراب قاسم خانی نوشت: من از انتخابم پشیمون نیستم. با تحلیل و بر اساس تجربه این كار رو كردم و نه شیر یا خط. این بار هم به كابینه راى ندادم كه الان ازش انتقاد نكنم.

در پی واکنش مهراب قاسم خانی در پی  انتقادات به تبلیغات دوران انتخابات رئیس جمهوری و حمایت از روحانی، در صفحه اینستاگرامش مطلبی منتشر کرد:

چند نكته درباره من و انتخابم:

من این حق رو دارم و خودم رو هم موظف میدونم كه نسبت به شرایط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى كشورم در جهت تفكرى كه بهش اعتقاد دارم نظر بدم.

من انتخاب كردم كه از این موقعیتى كه در اختیارم قرار گرفته (این صفحه) نه فقط براى تبلیغ آثار هنرى و انتشار برنامه هاى روزمره و تبلیغات و جمع كردن طرفدار، بلكه براى گسترش تفكرى كه بهش معتقد هستم استفاده كنم و به خاطر منافع شخصى یا نگرانىِ از دست دادنِ طرفدارانى با تفكرات مخالفم، سكوت نكنم.

من خودم رو موظف میدونم كه توى كشور سیاست زده اى مثل ایران كه قدرت گرفتن هر كدوم از جناح هاى نه چندان متنوعش میتونه تاثیر زیادى روى كیفیت زندگى مردم به لحاظ اجتماعى/فرهنگى بذاره، صرفاً یك دستگاه تزئینى براى تولید آثار هنرى نباشم -من تجربه یكصدا راى دادن و تبعاتش رو به خاطر دارم.

در انتهاى اون تجربه هم عده اى معتقد بودن كه اون دولت كنار مردم ایستادگى نكرد، عده اى معتقد بودن كه زورش نرسید، عده اى هم وفادار مون به كل اون ایده... نه به كابینه. ولى در نهایت دستآورد اون تجربه آشنا شدن با مفاهیمى مثل حقوق مدنى و شهروندى، گفتمان و اصلاحات بود و از اون مهم تر این كه گروهى از مردم كه سالها ساكت و تنها و افسرده بودن، توى اون دوره براى اولین بار همدیگه رو دیدن، شنیدن، شمردن و دیگران رو هم وادار كردن به این كار.

من تجربه یكصدا راى ندادن و تبعاتش رو هم به خاطر دارم. هشت سال تحقیر، تحریم، فشار روانى و اقتصادى، احساس عدم امنیت و در كنارش هست سال سكوت مجدد و افسردگى و ترس از فضاى امنیتى... بدون هیچ دستآورد مشخص و مثبت قابل اشاره.

پس... من از انتخابم پشیمون نیستم. با تحلیل و بر اساس تجربه این كار رو كردم و نه شیر یا خط. این بار هم به كابینه راى ندادم كه الان ازش انتقاد نكنم. انتظار بیشترى هم از این كابینه نداشتم، چون باز هم به یه "ایده" راى دادم... ایده اى كه در سایه این كابینه و این دولت قابل دسترس تر به نظر میومد و میاد.

راى دادم به این كه باز هم بشنویم هم رو و باز هم بشنون ما رو و این اون اتفاقیه كه دوباره به وضوح داره میفته... -در نهایت من براى تفكر مخالف محترم احترام خیلى بیشترى قائل هستم تا تفكرى اونقدر سطحى كه به راحتى میتونه پشیمون بشه یا از اون بدتر تفكر خنثایى كه براى مخفى كردن ترس منفعت طلبانه اش، دیگران رو مورد تمسخر قرار میده.

و من سیبیلم رو پس از قرن ها زدم ...

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید