نوزاد انسان و به طور معمول پستانداران طبق معمول توسط مادر زاییده می شود و به دنیا می آید و جوجه پرندگان نیز از تخم بیرون می آید. حال در یک اتفاق نادر که در یکی از نقاط جهان افتاده است یک نوزاد از تخم بیرون آمده و باعث تعجب همگان شده است. در طبیعت گاهی اتفاق های عجیب و برخلاف معمولی می افتد که باور کردم آن مشکل است. مانند نمونه زیر که یک نوزاد که از ۲۴ ساعت قرار گفتن در آب ترک می خورد و نوزادی از آن بیرون می آید.

بیرون آمدن نوزاد از تخم مرغ

تصاویر زیر تخم مرغی عجیب را نشان می‌دهد که ۲۴ ساعت پس از انداختن آن در آب، ترک خورده و نوزادی از آن بیرون می‌آید!

بیرون آمدن نوزاد از تخم بعد از ۲۴ ساعت

بیرون آمدن یک نوزاد از تخم مرغ

بیرون آمدن یک نوزاد از تخم مرغ درون آب

بیرون آمدن یک نوزاد از تخم و وضعیت او

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید